Over het maken van een back-up van de inhoud van uw apparaat

Bij het maken van een back-up van de inhoud van uw apparaat, is het beter om een USB-kabelverbinding in plaats van Bluetooth te gebruiken, omdat dit veel sneller zal gaan. Voor meer informatie over het verbinden via een USB-kabel, zie Over het verbinden van uw apparaat via een USB-kabel.

Als u gedurende meer dan een maand geen back-up hebt gemaakt, verschijnt er op de startpagina van Nokia Ovi Suite een herinnering. Klik op de koppeling Nu back-up maken om met het maken van een back-up te beginnen.

Ovi Nokia Help info Over het maken van een back up van de inhoud van uw apparaat Opmerking:

Tijdens het maken van de back-up worden alle toepassingen op uw apparaat gesloten. Als u bijvoorbeeld naar muziek aan het luisteren bent, wordt de speler afgesloten.

 

Tips voor het wizardvenster waarin u de inhoud kunt selecteren

De eerste keer dat u gebruik maakt van de wizard zijn alle inhoudstypen standaard geselecteerd. De volgende keer dat u de wizard gebruikt, zijn de inhoudstypen geselecteerd die u de vorige keer hebt geselecteerd. Inhoud zoals uw contacten, agenda en berichten worden altijd meegenomen in de back-up en kunnen niet worden uitgeschakeld.

Als uw apparaat een geheugenkaart bevat, kunt u beslissen of u van de geselecteerde inhoud daarvan ook een back-up wilt maken.

Ovi Nokia Help info Over het maken van een back up van de inhoud van uw apparaat Opmerking:

De DRM-licenties van uw muziek, en uw kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding, worden niet in de back-up opgenomen. U kunt de DRM-licenties echter opnieuw ophalen en de kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding opnieuw downloaden. Zie Muzieklicenties herstellen na het herstellen van de software en Kaarten downloaden voor meer informatie.

 

Als u de locatie wilt wijzigen waar het back-upbestand wordt opgeslagen, klikt u op Bladeren.

Tips voor het wizardvenster met de voortgang van de back-up

Klik op Details weergeven als u de voortgang van de back-up van uw apparaat wilt zien. U kunt zien van welk bestand of inhoudstype (bijvoorbeeld contacten, kalender en notities, berichten) een back-up wordt gemaakt en van hoeveel procent van het bestand of inhoudstype een back-up is gemaakt.

Als u het maken van een back-up wil onderbreken door op Stoppen te klikken, zal de wizard verder blijven gaan tot een veilig punt wordt bereikt; dit is om problemen met het apparaat te voorkomen. Na het bereiken van een veilig punt, wordt de back-up gestopt. Het kan enkele minuten duren voordat de wizard een veilig punt heeft bereikt.

Ovi Nokia Help info Over het maken van een back up van de inhoud van uw apparaat Opmerking:

Door op Opnieuw starten te klikken in het venster waarin de back-up is gestopt, gaat u terug naar het venster voor de selectie van de inhoud. Door op Voltooien te klikken wordt het venster van de back-upwizard afgesloten.

 

U kunt ook op regelmatige tijdstippen een automatische back-up van de inhoud van uw apparaat laten maken. Zie voor meer informatie Over het maken van een automatische back-up.

Zie ook:

Over het terugzetten van een back-up met de inhoud van uw apparaat

Problemen oplossen bij het maken en terugzetten van een back-up

 

Over het maken van een back-up van de inhoud van uw apparaat