Over het maken van een automatische back-up

U kunt dagelijks een automatische back-up maken van al uw persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens omvatten de volgende inhoud:

  • contacten

  • agenda-items

  • berichten

  • notities

  • locaties

  • favorietenbrowser en

  • RSS-feeds van de podcasts waarop u bent ingeschreven.

 

Het maken van een automatische back-up is standaard uitgeschakeld, maar u kunt het maken van automatische back-ups weer inschakelen in Extra > Opties > Mijn apparaten. Op diezelfde plaats kunt u ook de frequentie van de automatische back-ups (bijvoorbeeld dagelijks of wekelijks) en de locatie waar de back-ups worden opgeslagen, instellen.

Ovi Nokia Help info Over het maken van een automatische back up Opmerking:

U dient eerst de back-upwizard te verlaten voordat u deze opties kunt wijzigen.

 

Er wordt alleen een automatische back-up genomen als u de Nokia Ovi Suite gedurende een bepaalde periode niet hebt gebruikt. De automatische back-up neemt slechts enkele minuten in beslag en u kunt Nokia Ovi Suite zonder onderbreking blijven gebruiken terwijl de back-up wordt gemaakt. We raden u aan om de inhoud op het apparaat niet te openen wanneer de automatische back-up wordt gemaakt.

De voortgang van de automatische back-up wordt getoond in het apparaatgebied. Er wordt ook een melding weergegeven in het apparaatgebied wanneer de automatische back-up is voltooid. Als om een of andere reden de automatische back-up mislukt, dan kunt u wachten tot de volgende automatische back-up wordt gemaakt.

In het apparaatgebied verschijnt na een bepaalde tijd een herinnering indien het maken van een automatische back-up niet mogelijk was. De melding verschijnt na drie dagen of drie weken, afhankelijk van de instelling voor de frequentie van de automatische back-ups (dagelijks of wekelijks).

Nokia Ovi Suite verwijdert oudere automatische back-ups van de computer om ervoor te zorgen dat uw computer over voldoende geheugen beschikt.

 

Over de naamgeving van het automatische back-upbestand

De standaard naam van het back-upbestand bestaat uit de naam van uw apparaat en de datum waarop de back-up is gemaakt. Als u een handmatige back-up hebt gemaakt en er ook een automatische back-up voor dezelfde dag bestaat, dan kunt u op basis van de naam toch een onderscheid maken. De bestandsnaam van de automatische back-up bevat het woord “auto”, bijvoorbeeld [naam van het apparaat]_2009-01-22_auto.nbu, daar waar de bestandsnaam van het handmatige back-upbestand dit niet bevat, bijvoorbeeld [naam van het apparaat]_2009-01-22.nbu. Als u meerdere back-ups maakt op één dag, dan bevat de naam van het back-upbestand ook het tijdstip van de back-up.

U kunt de naam van uw back-upbestand naar keuze wijzigen. Klik in het wizardvenster waarin u de inhoud kunt selecteren op Bladeren en voer de nieuwe naam voor het bestand in het veld Bestandsnaam in. Klik op Opslaan om het bestand op de gewenste locatie op te slaan en het dialoogvenster te sluiten.

Zie ook:

Over het maken van een back-up van de inhoud van uw apparaat

Over het maken van een automatische back-up