Overzicht foto’s

In Foto’s kunt u het volgende:

  • De foto’s en video’s opgeslagen op uw apparaat en in uw fotobibliotheek bekijken in Nokia Ovi Suite..

  • Foto’s en video’s tussen uw apparaat en uw fotobibliotheek kopiëren.

  • Foto’s toevoegen en video’s aan uw fotobibliotheek vanuit een map op de computer.

  • Foto’s en video’s organiseren in albums die u hebt gemaakt.

 

Met Foto’s kunt u een fotobibliotheek op de computer bijhouden en foto’s en video’s op Nokia-apparatuur bekijken. Het apparaatgebied toont de apparaten die op dit moment zijn verbonden, hetgeen dat is geselecteerd voor weergave en de status van de huidige handelingen.

Nokia Ovi Suite ondersteunt afbeeldingsbestanden in .jpg en .jpeg bestandsindeling en videobestanden in .mp4, .3gp, .3gpp, .avi, .wmv, and .mpe bestandsindelingen. Merk op dat sommige van deze videobestandextensies videobestandsindelingen bevatten die niet door Nokia Ovi Suite worden ondersteund.

Ovi Nokia Help info Overzicht fotos Opmerking:

Sommige apparaten ondersteunen niet alle opties van Nokia Ovi Suite. Daarom zijn sommige opties die in deze helpteksten worden beschreven, mogelijk niet beschikbaar voor het model dat u gebruikt.

 

Zie ook:

Foto’s openen

Weergavemodi

Opties wijzigen voor foto’s of video’s

Overzicht foto’s