Eigenschappen van video’s bekijken

Om gedetailleerde informatie over een video te bekijken, moet u de gewenste video in het inhoudgebied markeren en naar Weergave > Eigenschappen gaan. Een dialoogvenster Eigenschappen verschijnt met de volgende informatie:

  • De bestandsnaam.

  • De afmetingen van het video-frame in pixels.

  • De grootte van het videobestand

  • De datum waarop de video is gemaakt.

  • De duur van de video.

 

Ovi Nokia Help tip Eigenschappen van videos bekijken Tip:

In het dialoogvenster Eigenschappen kunt u de naam van een video wijzigen. Klik in het vak met de bestandsnaam en typ een nieuwe naam voor het bestand. Klik op OK om de nieuwe naam te bevestigen.

Eigenschappen van video’s bekijken