Eigenschappen van foto’s bekijken

Om gedetailleerde informatie over een foto te bekijken, moet u de gewenste foto in het inhoudgebied markeren en naar Weergave > Eigenschappen gaan. Een dialoogvenster Eigenschappen verschijnt met de volgende informatie:

  • De bestandsnaam.

  • De afmetingen en grootte van het afbeeldingbestand.

  • De datum waarop de foto is gemaakt.

 

Ovi Nokia Help tip Eigenschappen van fotos bekijken Tip:

In het dialoogvenster Eigenschappen kunt u de naam van een foto wijzigen. Klik in het vak met de bestandsnaam en typ een nieuwe naam voor het bestand. Klik op OK om de nieuwe naam te bevestigen.

Eigenschappen van foto’s bekijken