Verwijderen en terugzetten van foto’s en video’s

U kunt bestanden uit uw fotobibliotheek in Nokia Ovi Suite en van uw apparaat verwijderen. U kunt bestanden welke uit uw fotobibliotheek zijn verwijderd ook weer terugzetten. Als u een foto of een video van uw apparaat verwijdert, wordt het bestand permanent verwijderd en kan deze niet met Nokia Ovi Suite worden teruggezet.

Ga als volgt te werk om foto’s of video’s uit uw fotobibliotheek te verwijderen:

 1. Markeer de groep Alle of de groep Onlangs toegevoegd in het navigatiegebied. In het inhoudgebied ziet u de bestanden uit de groep.

 2. Selecteer één of meerdere bestanden die u wilt verwijderen.

 3. Klik met de rechter muisknop en selecteer Verwijderen.

  • Klik op Ja om de bestanden van uw computer te verwijderen. De bestanden worden naar de prullenbak van uw computer verplaatst en u kunt ze herstellen door ze terug te slepen naar de map Alle in de weergave Foto’s.

  • Klik op Nee om de bestanden op uw computer te bewaren maar ze uit de weergave Foto’s te verwijderen. De bestanden blijven staan in de opgegeven map op de computer en u kunt ze herstellen door ze vanuit die map terug te slepen naar de map Alle in de weergave Foto’s.

  • Klik op Annuleren als u niets wilt doen.

 

Ga als volgt te werk om foto’s of video’s uit albums in uw fotobibliotheek te verwijderen:

 1. Markeer het album in het navigatiegebied. In het inhoudgebied ziet u de bestanden uit de groep.

 2. Selecteer één of meerdere bestanden die u wilt verwijderen.

 3. Klik met de rechter muisknop en selecteer Uit album verwijderen.

 

 

Raadpleeg Albums beheren voor informatie over het verwijderen van foto’s of video’s uit albums en het verwijderen van albums.

Verwijderen en terugzetten van foto’s en video’s