Albums maken

U kunt albums bijvoorbeeld maken aan de hand van specifieke thema’s of locaties. Albums zijn containers die u helpen bij het organiseren van uw foto’s en video’s, zodat u ze gemakkelijk kunt bekijken en terugvinden.

Ga als volgt te werk om een album in de fotobibliotheek te maken:

  1. Klik op Album maken in het navigatiegebied om het album in de fotobibliotheek te maken.
    Hiermee maakt u in het gebied een album met een standaardnaam, bijvoorbeeld Album 1.

  2. Voer een naam in voor het album. Een albumnaam mag maximaal 35 tekens lang zijn.

  3. Druk op Enter om de nieuwe naam van het album te bevestigen. Merk op dat de namen van de albums uniek moeten zijn.

  4. Sleep een of meer foto’s of video’s vanuit een willekeurig album in de fotobibliotheek of op uw apparaat naar het album.

 

Ovi Nokia Help tip Albums maken Tip:

Om foto’s en video’s toe te voegen aan een album in de fotobibliotheek kunt u de gewenste bestanden ook markeren, er met de rechtermuisknop op klikken en Aan album toevoegen selecteren. Selecteer het album waaraan u de foto’s en video’s wilt toevoegen in de lijst met bestaande albums of klik op Nieuw album om een nieuw album te maken waaraan de bestanden worden toegevoegd.

Om het aantal bestanden in een album te controleren, markeert u de naam van het gewenste album in het navigatie- of albumgebied. Het getal achter de naam van het album geeft het aantal bestanden in het album aan.

Zie ook:

Albums beheren

Albums maken