Albums beheren

Op de volgende manier kunt u uw albums beheren:

 • Albums van naam wijzigen.

 • Foto’s of video’s van het ene album naar het andere kopiëren.

 • Foto’s of video’s uit een album verwijderen.

 • Albums verwijderen.

 

Ovi Nokia Help info Albums beheren Opmerking:

Houd er rekening mee dat albums niet op alle apparaatmodellen beschikbaar zijn.

 

Ga als volgt te werk om een album van naam te wijzigen:

 1. Markeer de naam van een album in het navigatie- of apparaatgebied.

 2. Klik met de rechter muisknop en selecteer Naam wijzigen.

 3. Voer een nieuwe naam in voor het album.

 4. Druk op Enter.

 

Ga als volgt te werk om foto’s of video’s van een album naar een ander te kopiëren:

 1. Markeer in het navigatie- of apparaatgebied de naam van het album dat de bestanden bevat die u wilt kopiëren.

 2. Markeer de gewenste foto’s en video’s in het inhoudgebied.

 3. Sleep de bestanden naar het album waarin u ze wilt kopiëren.

 

Ga als volgt te werk om een foto of video uit een album te verwijderen:

 1. Markeer in het navigatie- of apparaatgebied de naam van het album waaruit u een foto of video wilt verwijderen.

 2. Markeer het gewenste bestand in het inhoudgebied.

 3. Klik met de rechter muisknop en selecteer Uit album verwijderen. Bevestig het verwijderen. De afbeelding of video wordt uit het album verwijderd maar blijft in de groep “Alle” beschikbaar.

 

Ga als volgt te werk om een album te verwijderen:

 1. Markeer de naam van een album in het navigatie- of apparaatgebied.

 2. Klik met de rechter muisknop en selecteer Verwijderen. Bevestig het verwijderen. Het album wordt verwijderd maar de foto’s of video’s die in het album stonden, blijven in de groep “Alle” beschikbaar.

Albums beheren