Overzicht contacten

In Contacten kunt u het volgende doen:

  • Uw contacten weergeven en bewerken op uw computer en uw apparaat.

  • Uw contacten synchroniseren tussen uw apparaat, Nokia Ovi Suite, en met de software die u op uw computer gebruikt als agenda en voor e-mail.

  • Verplaats contacten tussen uw computer en uw apparaat door ze van de ene locatie naar de andere te slepen.

 

Voor meer informatie over de software die als agenda of e-mail wordt ondersteund, raadpleeg de Systeemvereisten.

Ovi Nokia Help info Overzicht contacten Opmerking:

Als u tegen kopiëren beschermde muzieknummers hebt uitgewisseld voordat u Contacten hebt gebruikt, moet u de USB-modus van het apparaat terugzetten naar de modus Nokia Ovi Suite (of PC Suite). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor meer informatie over het selecteren van de USB-modus.

Sommige apparaten ondersteunen niet alle opties van Nokia Ovi Suite. Daarom zijn sommige opties die in deze helpteksten worden beschreven, mogelijk niet beschikbaar voor het model dat u gebruikt.

Zie ook:

Contacten openen

Contacten weergeven en filteren

Contacten maken

Contacten bewerken

Contacten sorteren

Contacten groeperen

Contacten verwijderen en terughalen

Contactgegevens verzenden per e-mail

Tekstberichten naar contacten verzenden

Contacten synchroniseren

Overzicht contacten