Contacten weergeven en filteren

Wanneer u Contacten opent, worden alle in Nokia Ovi Suite opgeslagen contacten in alfabetische volgorde weergegeven. De eerste contactpersoon in de lijst wordt in het inhoudgebied geopend. Zie voor meer informatie over het sorteren van contacten Contacten sorteren.

Ovi Nokia Help info Contacten weergeven en filteren Opmerking:

De volgende keer dat u Contacten opent, wordt in het inhoudgebied het laatst weergegeven contact getoond. Hetzelfde is van toepassing als u bijvoorbeeld Berichten in Nokia Ovi Suite opent, en nadien terugkeert naar Contacten.

 

U kunt in de synchronisatie-instellingen voor contacten definiëren of de contacten tussen uw apparaat en Nokia Ovi Suite automatisch worden gesynchroniseerd. Nadat ze zijn gesynchroniseerd, kunt u vanaf één locatie alle contacten weergeven. Voor meer informatie over het synchroniseren van contacten, zie Info over het synchroniseren van contacten.

Ovi Nokia Help info Contacten weergeven en filteren Opmerking:

Wanneer u uw contacten tussen uw apparaat en Nokia Ovi Suite synchroniseert, worden de contacten van het apparaat opgeslagen in Nokia Ovi Suite. Als u de contacten van een ander apparaat synchroniseert met Nokia Ovi Suite, dan worden de contacten van het eerste apparaat ook gesynchroniseerd met het momenteel verbonden apparaat.

 

De contacten op uw apparaat bekijken

Selecteer Alles in het apparaatgebied om te zien welke contacten op uw apparaat zijn opgeslagen. U kunt de contacten op het apparaat bekijken en het eerste contact in de lijst wordt geopend.

Als er meer dan één apparaat verbonden is, selecteer het andere apparaat in het gebied voor apparaatselectie om de contacten van het andere apparaat te bekijken. Het eerste contact in de lijst wordt geopend.

Contacten filteren

U kunt een bepaalde contact zoeken en weergeven door de lijst met contacten, zichtbaar in het itemgebied, te filteren. Start met het invoeren van de naam van het contact (voor- of achternaam), telefoonnummer of e-mail in het veld onderaan het itemgebied en de contacten die overeenkomen met uw ingevoerde tekst worden in het itemgebied weergegeven. Om het veld Berichten filteren te wissen, klikt u op Wissen.

Contacten weergeven en filteren