Contacten verwijderen en terughalen

U kunt contactpersonen van uw apparaat en computer verwijderen. U kunt eveneens contactpersonen terughalen die waren opgeslagen op uw computer.

 

Ga als volgt te werk om een contactpersoon van uw apparaat te verwijderen:

 1. Selecteer Alles in het apparaatgebied.

 2. Selecteer in het itemgebied één of meerdere contactpersonen die u wilt verwijderen. Om naast elkaar liggende contacten te selecteren, klikt u op het eerste contact, houdt u de SHIFT-toets ingedrukt en klikt u op het laatste contact. Om niet-naast elkaar liggende contacten te selecteren, klikt u op het eerste contact, houdt u de CTRL-toets ingedrukt en klikt u op de andere contacten.

  1. Selecteer Bewerken > Verwijderen.

  2. Klik op Ja in het dialoogvenster dat wordt geopend.

  De contactpersoon wordt permanent verwijderd van het apparaat en uit de groepen contactpersonen waartoe deze behoorde.

   

  Ga als volgt te werk om een contactpersoon van uw computer te verwijderen:

  1. Selecteer Alles in het navigatiegebied.

  2. Selecteer in het itemgebied één of meerdere contactpersonen die u wilt verwijderen. Om naast elkaar liggende contacten te selecteren, klikt u op het eerste contact, houdt u de SHIFT-toets ingedrukt en klikt u op het laatste contact. Om niet-naast elkaar liggende contacten te selecteren, klikt u op het eerste contact, houdt u de CTRL-toets ingedrukt en klikt u op de andere contacten.

  1. Klik met de rechter muisknop en selecteer Verwijderen in het menu dat wordt geopend. De contactpersoon wordt verwijderd uit de lijst met Alle contactpersonen en uit alle groepen contactpersonen waartoe deze behoorde. De contactpersoon wordt ook verplaatst naar Verwijderde contactpersonen.

  2. Selecteer Verwijderde contactpersonen in het navigatiegebied. U krijgt een lijst te zien van de contactpersonen in Verwijderde contactpersonen.

  3. Selecteer de contactpersoon die u wilt verwijderen.

  4. Klik met de rechter muisknop en selecteer Verwijderen in het menu dat wordt geopend. Om alle contactpersonen tegelijkertijd te verwijderen, klikt u met de rechter muisknop op Verwijderde contactpersonen in het navigatiegebied en selecteert u Verwijderde contactpersonen leegmaken in het menu dat wordt geopend.

  De contactpersonen worden permanent van de computer verwijderd.

  Ovi Nokia Help tip Contacten verwijderen en terughalen Tip:

  U kunt ook contactpersonen permanent verwijderen door de betreffende contactpersonen te markeren in het itemgebied en op Shift+Delete te drukken.

   

  Ga als volgt te werk om op uw computer een contactpersoon terug te halen:

  1. Selecteer Verwijderde contactpersonen in het navigatiegebied. U krijgt een lijst te zien van de contactpersonen in Verwijderde contactpersonen.

  2. Selecteer, in het itemgebied, één of meerdere contacten die u wilt terugzetten. Om naast elkaar liggende contacten te selecteren, klikt u op het eerste contact, houdt u de SHIFT-toets ingedrukt en klikt u op het laatste contact. Om niet-naast elkaar liggende contacten te selecteren, klikt u op het eerste contact, houdt u de CTRL-toets ingedrukt en klikt u op de andere contacten.
   OF

   Als u alle verwijderde contacten wilt terugzetten, selecteert u Bewerken > Alles terugzetten

  3. Klik met de rechter muisknop en selecteer Terugzetten in het menu dat wordt geopend.
   Het contact wordt terug verplaatst naar Alle contacten samen met de groepen contacten waartoe deze behoorde.

  Ovi Nokia Help info Contacten verwijderen en terughalen Opmerking:

  Als u een contactpersoon van Verwijderde contactpersonen naar een groep sleept waartoe deze nog niet eerder behoorde, worden de contactgegevens verwijderd uit alle andere groepen waartoe deze contactpersoon eerder behoorde. Zie ook Contactpersonen groeperen.

  Contacten verwijderen en terughalen