Oplossen van synchronisatieconflicten

Als u uw contacten synchroniseert, bestaat de kans dat er conflicten optreden tussen de informatie op uw apparaat, in Nokia Ovi Suite, in uw Nokia-account en in uw software voor gegevensbeheer (zoals Microsoft Outlook). Dit kan bijvoorbeeld voorkomen als u het mobiele nummer voor een contact op uw apparaat en in Nokia Ovi Suite hebt gewijzigd.

OVER HET OPLOSSEN VAN SYNCHRONISATIECONFLICTEN

Als tijdens het synchroniseren conflicten optreden, verzamelt Nokia Ovi Suite alle contactpersonen met één of meerdere conflicten in een smartgroep Synchronisatieconflicten in het navigatiegebied.

Ovi Nokia Help info Oplossen van synchronisatieconflicten Opmerking:

 Deze smartgroep is alleen zichtbaar als er conflicten zijn. Een smartgroep kan niet van naam gewijzigd, bewerkt of verwijderd worden.

 

 

Ga als volgt te werk om synchronisatieconflicten van contacten op te lossen:

  1. Klik op Synchronisatieconflicten in het navigatiegebied en selecteer een contact waarvan u de conflicten wilt oplossen. De contactgegevens worden getoond in het inhoudgebied.

 

Ovi Nokia Help info Oplossen van synchronisatieconflicten Opmerking:

Alleen de contactgegevens met conflicten zijn zichtbaar, samen met de naam van het contact.

  1. Selecteer het correcte alternatief voor de conflicterende gegevens en klik op Opslaan. U kunt het conflict ook negeren door een ander contact of andere contactgroep te selecteren en het conflict later op te lossen.

 

Uw contacten worden automatisch gesynchroniseerd nadat u het laatste conflict in de smartgroep Synchronisatieconflicten hebt opgelost.

Oplossen van synchronisatieconflicten