Contacten synchroniseren

Synchroniseren betekent dat u de inhoud op verschillende locaties bijwerkt – bijvoorbeeld, tussen uw apparaat en Nokia Ovi Suite – zodat u op elke locatie dezelfde inhoud hebt. Door uw contacten te synchroniseren, kunt u ze op uw apparaat, in Nokia Ovi Suite en in de software (zoals Microsoft Outlook) voor gegevensbeheer up-to-date houden. Indien uw contacten zijn gesynchroniseerd, zijn ze veilig opgeslagen in Nokia Ovi Suite indien u uw apparaat ooit zou verliezen.

Ovi Nokia Help info Contacten synchroniseren Opmerking:

Om contactpersonen te kunnen synchroniseren tussen uw apparaat en een andere synchronisatie-locatie, moeten de contactpersonen op uw apparaat zijn opgeslagen in het geheugen van het apparaat in plaats van op de SIM-kaart. Zie de gebruikershandleiding van uw apparaat voor gedetailleerde aanwijzingen voor het verplaatsen of kopiëren van contacten van de SIM-kaart naar het geheugen van het apparaat.

Wanneer u uw contacten tussen uw apparaat en Nokia Ovi Suite synchroniseert, worden de contacten van het apparaat opgeslagen in Nokia Ovi Suite. Als u de contacten van een ander apparaat synchroniseert met Nokia Ovi Suite, dan worden de contacten van het eerste apparaat ook gesynchroniseerd met het momenteel verbonden apparaat.

Om dubbele contacten te vermijden, moet u geen andere toepassingen op het apparaat gebruiken om de contacten te synchroniseren, zoals Mail for Exchange, als u daar Nokia Ovi Suite al voor gebruikt.

Als er op hetzelfde moment meerdere apparaten verbonden zijn met Nokia Ovi Suite, zullen alleen de contacten van het actieve apparaat (dat is het apparaat dat momenteel geselecteerd is in het apparaatgebied) gesynchroniseerd worden wanneer u klikt op Contacten synchroniseren.

Ga als volgt te werk om uw contacten van het apparaat naar de computer te synchroniseren:

  • Als u de startpagina van Nokia Ovi Suite hebt geopend, klikt u op Synchroniseren in het gebied Contacten op de startpagina.

  • Als de weergave Contacten van Nokia Ovi Suite is geopend, klikt u op Contacten synchroniseren in het apparaatgebied.

Ovi Nokia Help tip Contacten synchroniseren Tip:

U kunt contacten ook automatisch synchroniseren telkens wanneer u uw apparaat met de computer verbindt. Ga hiervoor naar Extra > Opties > Apparaat synchroniseren om de synchronisatieopties voor uw apparaat te wijzigen.

Na afloop van de synchronisatie kunt u controleren welke contacten zijn aangepast in Nokia Ovi Suite of gekopieerd naar Nokia Ovi Suite door op de groep Recent bijgewerkt in het navigatiegebied van Contacten te klikken. De groep Recent bijgewerkt bevat contacten die uiterlijk twee weken geleden zijn bijgewerkt.

Ovi Nokia Help info Contacten synchroniseren Opmerking:

Een smartgroep kan niet van naam gewijzigd, bewerkt of verwijderd worden.

Zie ook:

Synchronisatieopties van contacten wijzigen

Over synchroniseren

 

Contacten synchroniseren