Contacten sorteren

Ga om de sorteervolgorde van uw contacten te wijzigen naar Extra >Opties >Contacten. De mogelijke alfabetische sorteervolgordes zijn voornaam – achternaam of achternaam – voornaam. Standaard worden contacten op voornaam gesorteerd.

De sorteervolgorde is ook van toepassing bij het bekijken van de contacten op het apparaat.

Zie ook:

Contacten weergeven en filteren

Contacten groeperen

 

Contacten sorteren