Contacten maken

Ga als volgt te werk om een contact te maken:

 1. Selecteer Alles in het navigatiegebied.

 2. Klik in het itemgebied op Contact maken. Een nieuwe, blanco contact wordt in de bewerkingsmodus geopend.

 3. In de bewerkingsmodus kunt u één of meer van de volgende uitvoeren:

  • Vul de gewenste gegevens van het contact in.

  • Als het contact meer dan één telefoonnummer heeft, selecteer welke het geprefereerde nummer is door het juiste keuzerondje achter het veld te selecteren.

  • Voeg nieuwe gegevens toe door te klikken op Toevoegen [contactgegevens] of, indien beschikbaar, verwijder de gegevens door te klikken op de knop verwijderen achteraan het detailveld.

  • Voeg een afbeelding van een contact toe, of verwijder deze door te klikken op Toevoegen of Verwijderen. U kunt ook een afbeelding vanuit een andere locatie slepen of kopiëren. Het slepen of kopiëren van een afbeelding is ook mogelijk wanneer de bewerkingsmode niet actief is. De volgende types afbeeldingbestanden worden ondersteund: JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP en GIF.

  • Wijzig de afbeelding van een contact door te klikken op Wijzigen.

  • Wijzig het label van een contact door op een label te klikken en er één in de vervolgkeuzelijst te selecteren.

 4. Klik op Opslaan. Het nieuwe contact wordt opgeslagen en de bewerkingsmodus wordt gesloten.

 

Ovi Nokia Help info Contacten maken Opmerking:

Wanneer een contact wordt weergegeven, worden alle ingevulde contactgegevens getoond.

 

U kunt nieuwe contacten met uw apparaat en computer synchroniseren door op Contacten synchroniseren te klikken. Zie voor meer informatie over het synchroniseren van contacten Contacten synchroniseren.

Ovi Nokia Help tip Contacten maken Tip:

Als u een contact wilt toevoegen met vrijwel dezelfde gegevens als een andere (zoals in het geval van de contactgegevens van een echtpaar) opent u het contact in het inhoudvenster of in de bewerkingsmodus. Klik met de rechter muisknop op een lege plek en klik op Dubbel contact maken.

Zie ook:

Contacten bewerken

Contacten groeperen

Contacten maken