Contacten groeperen

Om uw contacten in groepen te ordenen, kunt u de groepen voor contacten gebruiken die beschikbaar zijn in Nokia Ovi Suite; u kunt de groepen voor contacten gebruiken die u hebt gemaakt op uw apparaat of u kunt nieuwe groepen definiëren in Nokia Ovi Suite. De voorgedefinieerde groepen voor contacten zijn Familie, Vrienden en Werk. U kunt de naam van deze groepen wijzigen of deze groepen verwijderen.

Wanneer u klikt op de naam van een groep contacten, krijgt u een lijst te zien van alle contacten die tot deze groep behoren. De eerste contactpersoon in de lijst wordt in het inhoudgebied geopend.

Ovi Nokia Help info Contacten groeperen Opmerking:

Het navigatiegebied in Contacten heeft ook een groep met de naam Recent bijgewerkt. Deze groep is een smartgroep en bevat alle contactpersonen die gewijzigd zijn tijdens de laatste synchronisatie van uw contactpersonen. Een smartgroep kan niet van naam gewijzigd, bewerkt of verwijderd worden. Voor meer informatie over het synchroniseren van uw contacten, zie Over het synchroniseren van contacten.

 

Ga als volgt te werk om een groep te maken:

 1. Klik op Groep contactpersonen maken in het navigatie- of apparaatgebied. Hiermee maakt u in het gebied een groep aan met een standaardnaam, bijvoorbeeld Groep 1.

 2. Om de naam van de groep te wijzigen, dubbelklikt u op de titel en voert u een nieuwe naam in.

 3. Druk op Enter om de nieuwe naam van de groep te bevestigen. Let op: de namen van de groepen moeten uniek zijn.

De nieuwe groep wordt onderaan de lijst van groepen toegevoegd. De volgende keer dat u Contacten opent, worden de groepen in alfabetische volgorde weergegeven.

 

Ga als volgt te werk om een contactpersoon aan een groep toe te voegen:

 1. Selecteer Alles in het navigatie- of apparaatgebied.

 2. Selecteer één of meerdere contacten in het itemgebied. Om naast elkaar liggende contacten te selecteren, klikt u op het eerste contact, houdt u de SHIFT-toets ingedrukt en klikt u op het laatste contact. Om niet-naast elkaar liggende contacten te selecteren, klikt u op het eerste contact, houdt u de CTRL-toets ingedrukt en klikt u op de andere contacten.

 3. Sleep het contact naar de gewenste groep. Merk op dat u contacten tussen het navigatie- en apparaatgebied kunt verslepen.

Ovi Nokia Help tip Contacten groeperen Tip:

Een contactpersoon kan tegelijkertijd tot meerdere groepen behoren.

 

Ga als volgt te werk om een contactpersoon uit een groep te verwijderen:

 1. Klik op de naam van de groep contactpersonen in het navigatie- of apparaatgebied.

 2. Selecteer één of meerdere contacten in het itemgebied. Om naast elkaar liggende contacten te selecteren, klikt u op het eerste contact, houdt u de SHIFT-toets ingedrukt en klikt u op het laatste contact. Om niet-naast elkaar liggende contacten te selecteren, klikt u op het eerste contact, houdt u de CTRL-toets ingedrukt en klikt u op de andere contacten.

 3. Selecteer Bewerken > Verwijderen uit deze groep.

 4. Klik op Ja in het dialoogvenster dat wordt geopend.

De contactpersoon wordt uit de groep gehaald, maar wordt niet verwijderd van de computer of het apparaat.

Ovi Nokia Help tip Contacten groeperen Tip:

Wanneer de bewerkingsmodus actief is, kunt u een contactpersoon ook van een groep naar de map Alle slepen, die de contactpersoon dan uit de groep in kwestie verwijdert.

 

Ga als volgt te werk om een groep te verwijderen:

 1. Selecteer een groep contactpersonen in het navigatie- of apparaatgebied.

 2. Selecteer Bewerken > Verwijderen.

 3. Klik op Ja in het dialoogvenster dat wordt geopend.

De groep wordt permanent verwijderd, maar de contactpersonen die tot deze groep behoorden blijven beschikbaar op de computer of het apparaat.

Ovi Nokia Help info Contacten groeperen Opmerking:

De groepen contactpersonen kunnen niet teruggehaald worden.

Zie ook:

Contacten sorteren

Contacten groeperen