Contacten bewerken

Ga als volgt te werk om de gegevens van een contact te bewerken:

 1. Markeer in het itemgebied het contact dat u wilt bewerken. De contactgegevens worden getoond in het inhoudgebied.

Ovi Nokia Help info Contacten bewerken Opmerking:

Wanneer een contact wordt weergegeven, worden alle ingevulde contactgegevens weergegeven.

Vrij gedefinieerde gegevens van contacten worden in Nokia Ovi Suite getoond met standaardtitels, bijvoorbeeld, Mobiel (privé) of Mobiel (werk). Wanneer u uw contacten synchroniseert, worden deze detailaansprekingen van contacten teruggezet naar uw apparaat alsof u ze daar had gedefinieerd.

 1. Dubbelklik op een contact in het itemgebied  of klik op Bewerkenin de rechter bovenhoek van het inhoudgebied. Het contact wordt in de bewerkingsmodus geopend.

 2. In de bewerkingsmodus kunt u één of meer van de volgende uitvoeren:

  • Wijzig de gewenste, reeds bestaande gegevens van het contact.

  • Voeg een afbeelding van een contact toe, of verwijder deze door te klikken op Toevoegen of Verwijderen. U kunt ook een afbeelding vanuit een andere locatie slepen of kopiëren. Het slepen of kopiëren van een afbeelding is ook mogelijk wanneer de bewerkingsmode niet actief is. De volgende types afbeeldingbestanden worden ondersteund: JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP en GIF.

  • Wijzig de afbeelding van een contact door te klikken op Wijzigen.

  • Wijzig het label van een contact door op een label te klikken en er één in de vervolgkeuzelijst te selecteren.

  • Voeg nieuwe gegevens toe door te klikken op Toevoegen [contactgegevens] of, indien beschikbaar, verwijder de gegevens door te klikken op de knop verwijderen achteraan het detailveld.

 3. Klik op Opslaan. De wijzigingen worden opgeslagen en de bewerkingsmodus wordt gesloten.

 

U kunt bewerkte contacten met uw apparaat en computer synchroniseren door op Contacten synchroniseren te klikken. Zie voor meer informatie over het synchroniseren van contacten Contacten synchroniseren.

Ovi Nokia Help tip Contacten bewerken Tip:

Als u een contact wilt toevoegen met vrijwel dezelfde gegevens als een andere (zoals in het geval van de contactgegevens van een echtpaar) opent u het contact in het inhoudvenster of in de bewerkingsmodus. Klik met de rechter muisknop op een lege plek en klik op Dubbel contact maken.

Zie ook:

Contacten maken

Contacten groeperen

Contacten bewerken