Overzicht berichten

In Berichten kunt u het volgende:

 • Zorgen dat alle berichten op uw apparaat gekopieerd worden naar de computer wanneer u beide met elkaar verbindt.

 • De berichten, opgeslagen op uw computer, lezen.

 • Kopieën van uw berichten op de computer bewaren, zelfs als u de berichten op uw apparaat hebt verwijderd.

 • De berichten van uw apparaat weergeven, wanneer het apparaat verbonden is met de computer.

 • Berichten naar individuele personen of groepen contacten verzenden.

 • Berichten die u hebt ontvangen beantwoorden en doorsturen.

 • Uw berichten beheren, bijvoorbeeld door ze te organiseren in verschillende smartgroepen of door berichten te verwijderen.

 • Verzonden of ontvangen berichten snel terugvinden door de berichten, die op uw computer of op uw apparaat zijn opgeslagen, te filteren.

 • Het overzicht behouden over nieuwe berichten:

  • Het cijfer, weergegeven op het pictogram Berichten bovenaan de navigatiebalk, geeft aan hoeveel ongelezen berichten u op uw apparaat hebt.

  • Voor nieuwe berichten, die u ontvangt, worden meldingen weergegeven in het Windows-systeemvak, uiterst rechts in de taakbalk.

 

Zie ook:

Berichten openen

Overzicht berichten