Berichten weergeven

Bij het weergeven van berichten, opgeslagen op de computer of op uw apparaat, kunt u snel een overzicht krijgen van de berichten in de berichtenlijst in het itemgebied. In het itemgebied ziet u de eerste woorden van elk bericht. Wanneer u een bericht markeert in het itemgebied, kunt u de volledige tekst van het bericht bekijken in het inhoudgebied.

Om de berichten, opgeslagen op uw computer, weer te geven, markeer de groep “Alles” in het navigatiegebied. U krijgt dan een lijst te zien van alle berichten op uw computer. U kunt ook op één van de smartgroepen onder Alles klikken, om enkel de berichten weer te geven die behoren tot de geselecteerde smartgroep. Voor meer informatie, raadpleeg Info over smartgroepen.

U kunt de berichten, opgeslagen op uw computer, als volgt weergeven:

  • Gesorteerd op de datum waarop een bericht is verzonden of ontvangen.

  • Gesorteerd per contact dat het bericht heeft verzonden of ontvangen.

 

Klik op de knoppen bovenaan de items om te wisselen tussen de twee modi.

Om de berichten op uw apparaat te bekijken wanneer dit met de computer is verbonden, markeert u in het apparaatgebied van de berichtenweergave een van de mappen met berichten op het apparaat, bijvoorbeeld Postvak IN, Verzonden, of Concepten (de namen van de mappen kunnen afwijken). U krijgt dan een lijst te zien van de berichten in de geselecteerde map.

Berichtconversaties weergeven

U kunt alle berichten die u hebt verzonden of ontvangen van een bepaald contact weergeven in een berichtconversatie. Om een berichtconversatie weer te geven, markeer het gewenste bericht in het itemgebied en de volledige berichtenconversatie met het contact in kwestie wordt weergegeven in het inhoudgebied. De berichtconversatie wordt getoond in chronologische volgorde, met het meest recente bericht bovenaan de lijst.

 

Zie ook:

Berichten filteren

Berichten kopiëren

Berichten verwijderen en terughalen

Berichten weergeven