Berichten kopiëren

Wanneer u uw apparaat verbindt met de computer, worden de berichten van uw apparaat gekopieerd naar de computer en in de groep Alles weergegeven. Daarnaast kunt u de geselecteerde berichten ook kopiëren van uw apparaat naar uw computer of omgekeerd.

Ga als volgt te werk om berichten van uw apparaat naar de computer te kopiëren:

  1. Markeer één van de mappen die worden getoond in het apparaatgebied. U krijgt een lijst te zien van de berichten in de map.

  2. Selecteer één of meerdere berichten. Om aangrenzende berichten te selecteren, klik op het eerste bericht, houd de SHIFT-toets ingedrukt en klik op het laatste bericht. Om niet-aangrenzende berichten te selecteren, klik op het eerste bericht, houd de CTRL-toets ingedrukt en klik op de andere berichten.

  3. Sleep de berichten naar de groep Alles in het navigatiegebied. De berichten worden naar de computer gekopieerd.

 

Ga als volgt te werk om berichten van de computer naar uw apparaat te kopiëren:

  1. Sleep de berichten naar de groep Alles in het navigatiegebied. U krijgt een lijst te zien van alle berichten op uw computer.

  2. Selecteer één of meerdere berichten. Om aangrenzende berichten te selecteren, klik op het eerste bericht, houd de SHIFT-toets ingedrukt en klik op het laatste bericht. Om niet-aangrenzende berichten te selecteren, klik op het eerste bericht, houd de CTRL-toets ingedrukt en klik op de andere berichten.

  3. Sleep de berichten naar Mijn mappen in het apparaatgebied. De berichten worden naar uw apparaat gekopieerd.

 

Ovi Nokia Help tip Berichten kopiëren Tip:

Om de inhoud van een bericht naar het klembord te kopiëren en in een andere teksteditor te plakken, selecteert u een bericht in het berichtengebied, rechtsklikt u in het inhoudgebied in het rechtervenster en kiest u Naar klembord kopiëren.

Berichten kopiëren