Info over smartgroepen

In Berichten hoeft u de berichten niet handmatig te verplaatsen naar een traditionele mapstructuur. In plaats daarvan kunt u gebruik maken van smartgroepen om berichten te groeperen die iets met elkaar gemeen hebben, gebaseerd op een aantal criteria. Berichten die aan de criteria voldoen (bijvoorbeeld, ongelezen berichten of berichten die u gedurende een bepaalde week hebt ontvangen) worden weergegeven door een gedeelde smartgroephoofding.

De inhoud van smartgroepen wordt automatisch bijgewerkt. Een bericht dat eerst in een smartgroep met de naam Vandaag zit, zal morgen automatisch verplaatst worden naar een smartgroep met de naam Deze week.

Naast de voorgedefinieerde smartgroepen, kunt u ook persoonlijke smartgroepen maken, bijvoorbeeld, een smartgroep voor berichten die u hebt ontvangen van een bepaald persoon.

Ovi Nokia Help info Info over smartgroepen Opmerking:

U kunt smartgroepen enkel gebruiken voor berichten die zijn opgeslagen op uw computer. Smartgroepen zijn niet van toepassing op berichten op uw apparaat. Wanneer u berichten weergeeft op uw apparaat, kunt u de berichten filteren om gemakkelijk een bericht te vinden waar u naar op zoek bent. Voor meer informatie, raadpleeg Berichten filteren.

 

Kies één van onderstaande methoden om de berichten, opgeslagen op uw computer, weer te geven:

  • Klik op Alles om alle berichten, opgeslagen op uw computer, weer te geven, of

  • Klik op één van de smartgroepen onder Alles om enkel de berichten weer te geven die behoren tot de groep in kwestie.

 

Wanneer u op de naam van een smartgroep in het navigatiegebied klikt, krijgt u een lijst van de berichten in de smartgroep. Klik op een bericht in het itemgebied om de inhoud van het bericht weer te geven in het inhoudgebied.

Zie ook:

Een smartgroep maken

Een smartgroep bewerken

Een smartgroep verwijderen

Info over smartgroepen