Een smartgroep verwijderen

Ga als volgt te werk om een smartgroep te verwijderen:

  1. Markeer één van de smartgroepen die worden weergegeven onder Alles.

  2. Selecteer Bewerken > Smartgroep verwijderen.

  3. Bevestig het verwijderen. De smartgroep wordt verwijderd, maar de berichten in de groep worden niet verwijderd van uw computer (u kunt de berichten nog steeds weergeven in de groep Alles).

Een smartgroep verwijderen