Een smartgroep maken

Ga als volgt te werk om een smartgroep te maken:

  1. Klik op Smartgroep toevoegen onder de smartgroepen die reeds worden weergegeven bij Berichten. Het dialoogvenster “Nieuwe smartgroep” wordt geopend.

  2. Voer een naam in voor de smartgroep.

  3. Klik in de vervolgkeuzelijst van regels op de regel die u wilt toepassen op de berichten, bijvoorbeeld, berichtstatus.

  4. Klik in de vervolgkeuzelijst van waarden voor de geselecteerde regel op de gewenste waarde, bijvoorbeeld ongelezen.

  5. Om een andere regel en een waarde te creëren, klik op Nieuwe regel toevoegen. Het aantal berichten dat voldoet aan de gedefinieerde regel wordt weergegeven wanneer u de smartgroep maakt.

  6. Wanneer u een smartgroep hebt gemaakt, klik op Opslaan om het dialoogvenster te sluiten. De smartgroep die u hebt gemaakt wordt nu weergegeven in het navigatiegebied.

 

Zie ook:

Een smartgroep bewerken

Een smartgroep verwijderen

Een smartgroep maken