Een smartgroep kopiëren

U kunt een bestaande smartgroep kopiëren en vervolgens de regels aanpassen die toegepast worden op de kopie van de smartgroep. Op die manier hoeft u de smartgroep dus niet volledig opnieuw te maken.

Ga als volgt te werk om een smartgroep te kopiëren:

  1. Markeer één van de smartgroepen die worden weergegeven onder Alles.

  2. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Regels kopiëren. Het dialoogvenster “Smartgroep bewerken” wordt geopend en geeft een standaardnaam voor de smartgroep weer. Als u de naam van de groep wilt wijzigen, voer dan een nieuwe naam in het naamveld in.

  3. Bewerk de regels die toegepast worden op de smartgroep.

  4. Klik op Opslaan om het dialoogvenster te sluiten.

 

Zie ook:

Een smartgroep bewerken

Een smartgroep kopiëren