Een smartgroep bewerken

Ga als volgt te werk om een smartgroep te bewerken:

  1. Markeer één van de smartgroepen die worden weergegeven onder Alles.

  2. Selecteer Bewerken > Smartgroep bewerken. Het dialoogvenster “Smartgroep bewerken” wordt geopend.

  3. Bewerk de naam van de smartgroep of de regels die toegepast worden op de smartgroep.

  4. Klik op Opslaan om het dialoogvenster te sluiten.

 

Zie ook:

Een smartgroep kopiëren

Een smartgroep verwijderen

Een smartgroep bewerken