De naam van een smartgroep wijzigen

Ga als volgt te werk om de naam van een smartgroep te wijzigen:

  1. Markeer één van de smartgroepen die worden weergegeven onder Alles.

  2. Klik op de naam van de smartgroep.

  3. Voer een nieuwe naam in voor de smartgroep.

  4. Druk op Enter.

 

Zie ook:

Een smartgroep bewerken

De naam van een smartgroep wijzigen