Berichten verwijderen en terughalen

U kunt berichten van uw computer en apparaat verwijderen. U kunt eveneens berichten terughalen die waren opgeslagen op uw computer. Als u een bericht op uw apparaat verwijdert, wordt het bericht permanent verwijderd en kan het niet worden teruggehaald.

Ga als volgt te werk om berichten van de computer terug te halen:

 1. Markeer de groep Alles of een smartgroep in het navigatiegebied. U krijgt een lijst van de berichten in de groep die u hebt gemarkeerd.

 2. Geef aan dat u de berichten bekijkt op volgorde van de datum waarop de berichten zijn verzonden of ontvangen. Klik hiervoor op de knoppen boven het itemgebied.

 3. Selecteer één of meerdere berichten die u wilt verwijderen. Om aangrenzende berichten te selecteren, klik op het eerste bericht, houd de SHIFT-toets ingedrukt en klik op het laatste bericht. Om niet-aangrenzende berichten te selecteren, klik op het eerste bericht, houd de CTRL-toets ingedrukt en klik op de andere berichten.

 4. Klik met de rechter muisknop en selecteer Verwijderen. De berichten worden naar de map Verwijderde berichten verplaatst.

 5. Om de map Verwijderde berichten leeg te maken, klik met de rechter muisknop op de mapnaam in het navigatiegebied en selecteer Verwijderde berichten leegmaken in het snelmenu.
  OF
  Om berichten uit de map Verwijderde berichten terug te halen, markeer de mapnaam in het navigatiegebied, selecteer de gewenste berichten in het itemgebied, klik met de rechter muisknop en selecteer Terughalen.

Ovi Nokia Help tip Berichten verwijderen en terughalen Tip:

U kunt berichten permanent verwijderen door de berichten te markeren in het itemgebied en op Shift+Delete te drukken.

Om een verwijderd bericht dat behoort tot een berichtconversatie terug te halen, klikt u op Terugzetten terwijl het bericht wordt weergegeven in het inhoudgebied.

Ga als volgt te werk om berichten permanent van uw apparaat te verwijderen:

 1. Markeer één van de mappen die worden getoond in het apparaatgebied. U krijgt een lijst te zien van de berichten in de map.

 2. Selecteer één of meerdere berichten die u wilt verwijderen. Om aangrenzende berichten te selecteren, klik op het eerste bericht, houd de SHIFT-toets ingedrukt en klik op het laatste bericht. Om niet-aangrenzende berichten te selecteren, klik op het eerste bericht, houd de CTRL-toets ingedrukt en klik op de andere berichten.

 3. Klik met de rechter muisknop en selecteer Verwijderen. Het bericht wordt permanent verwijderd van uw apparaat, en u kunt het niet terughalen.

Berichten verwijderen en terughalen