Berichten synchroniseren

U kunt de inhoud van uw mobiele apparaat gesynchroniseerd houden met Nokia Ovi Suite. Dit betekent dat u toegang hebt tot dezelfde inhoud via uw mobiele apparaat of via een computer. Als u ooit uw apparaat zou verliezen, is al uw inhoud veilig opgeslagen in Nokia Ovi Suite. U kunt selecteren welke inhoudstypen u wilt synchroniseren, bijvoorbeeld contacten, berichten en foto’s.

In Nokia Ovi Suite Home kunt u eenvoudig zien hoeveel nieuwe berichten op het apparaat klaar staan om met uw computer te synchroniseren.

Ga als volgt te werk om uw berichten handmatig van het apparaat naar de computer te synchroniseren:

  • Als u de startpagina van Nokia Ovi Suite hebt geopend, klikt u op Synchroniseren in het berichtengebied van de startpagina.

  • Als de weergave Berichten van Nokia Ovi Suite is geopend, klikt u op Berichten synchroniseren in het apparaatgebied.

 

Automatisch synchroniseren

U kunt berichten ook automatisch synchroniseren telkens wanneer u uw apparaat met de computer verbindt. Pas hiertoe de synchronisatieopties voor het apparaat aan.

Ga als volgt te werk om berichten automatisch te synchroniseren:

  1. Selecteer Extra > Opties of klik met de rechter muisknop op de afbeelding van het apparaat in het apparaatgebied en selecteer Opties voor [apparaatnaam].

  2. Open het tabblad Apparaat synchroniseren en selecteer in de vervolgkeuzelijst het apparaat waarvan u de synchronisatieopties wilt wijzigen. Als slechts één apparaat met de computer is verbonden, wordt dit apparaat automatisch geselecteerd.

  3. Selecteer berichten die u wilt synchroniseren en selecteer de optie automatisch synchroniseren.

  4. Klik op OK om de aangebrachte wijzigingen op te slaan en om het dialoogvenster te sluiten.

 

Ovi Nokia Help info Berichten synchroniseren Opmerking:

Als u muzieknummers met kopieerbescherming hebt overgedragen voordat u uw berichten hebt bijgewerkt, moet u de USB-modus van het apparaat terugzetten naar de USB-modus van Nokia Ovi Suite (of PC Suite). Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor meer informatie over het selecteren van de USB-modus.

Berichten synchroniseren