Berichten importeren

U kunt berichten uit CSV-bestanden terughalen die met Nokia Ovi Suite of Nokia PC Suite zijn gemaakt.

Ga als volgt te werk om berichten uit een CSV-bestand in Nokia Ovi Suite te importeren:

  1. Selecteer Bestand > Berichten importeren.

  2. Zoek het CSV-bestand op dat de berichten bevat. Klik op OK. Al uw berichten worden vanuit het bestand naar Nokia Ovi Suite gekopieerd.

 

U kunt met veel spreadsheet-toepassingen een CSV-bestand ook rechtstreeks openen.

 

Zie ook:

Berichten exporteren

Berichten importeren