Berichten exporteren

U kunt alle berichten van Nokia Ovi Suite in een CSV-bestand opslaan. Dat is een uitstekende manier om een back-up te maken van al uw berichten.

Ga als volgt te werk om berichten van Nokia Ovi Suite naar een CSV-bestand te exporteren:

  1. Selecteer Bestand > Alle berichten exporteren.

  2. Selecteer een bestaand CSV-bestand om dit te overschrijven of selecteer Nieuw om een nieuw bestand te maken.

  3. Klik op OK. Al uw berichten worden in het bestand opgeslagen.

 

U kunt uw berichten ook weer in Nokia Ovi Suite importeren. Zie Berichten importeren als u hier meer over wilt weten.

U kunt met veel spreadsheet-toepassingen een CSV-bestand ook rechtstreeks openen.

 

Zie ook:

Berichten importeren

 

Berichten exporteren