Problemen oplossen bij het bijwerken en installeren van de software

Als bijwerken of installeren mislukt, moet u een van de volgende handelingen uitvoeren:

 • Als er geen verbinding met internet is, moet u de status van de verbinding controleren en proberen om de verbinding te herstellen. Neem contact op met uw serviceprovider als het probleem zich blijft voordoen.

 • Als de SIM-kaart niet in het apparaat is geplaatst, moet u dat alsnog doen zodat de software kan worden bijgewerkt of opnieuw kan worden geïnstalleerd.

 • Als de batterij van uw apparaat bijna leeg is, verbind het apparaat dan met een oplader.

 • Raadpleeg Problemen oplossen bij back-up en herstellen als er fouten optreden tijdens de back-up of herstelstappen van de software updates wizard.

 • Als de controle op bijgewerkte apparaatsoftware mislukt, moet u ervoor zorgen dat de volgende opties in Internet Explorer correct zijn ingesteld:

  • Controleer of de modus Offline werken niet is geselecteerd.

  • Ga naar Extra > Internetopties en selecteer het tabblad Geavanceerd. Ga omlaag naar de Beveiligingsopties en controleer of Controleren of de uitgeveren een certificaat heeft ingetrokken niet is geselecteerd.

  • Als u gebruikmaakt van een proxyserver om verbinding te maken met het internet, moet u ervoor zorgen dat de proxy-instellingen correct zijn.

 • Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op de computer om een installatie te starten, verwijder dan eerst enkele bestanden van de computer of verplaats enkele bestanden naar een geheugenstick of externe harde schijf.

 • Als u een generieke foutmelding krijgt tijdens of na de installatie van een software-update, moet u de USB-kabel opnieuw aansluiten. Als dat niet helpt, start dan Nokia Ovi Suite opnieuw op en eventueel ook de computer. U kunt de reeds gedownloade updates nog altijd installeren als daar een bericht over verschijnt. Als het probleem zich blijft herhalen, kunt u proberen om Nokia Ovi Suite opnieuw te installeren.

 • Als het apparaat tijdens de installatie van een Nokia Ovi Suite update met de computer is verbonden, moet u de verbinding met het apparaat verbreken.

 • Als de installatie van een update voor software of het opnieuw installeren mislukt, moet u de USB-kabel losmaken en de batterij van het apparaat gedurende vijf seconden verwijderen. Plaats de batterij opnieuw en houd de aan/uit-schakelaar van het apparaat één seconde ingedrukt. Sluit de USB-kabel weer aan en wacht 10 seconden. Houd er rekening mee dat de USB-kabel rechtstreeks met de computer moet worden verbonden, niet via een USB-hub, USB-toetsenbord of een docking-station van een laptop. Probeer vervolgens nogmaals de software bij te werken.

OF

Als uw apparaat over een Home-toets en een vaste batterij die niet kan worden verwijderd beschikt, moet u tegelijkertijd op de aan-/uit-toets en op de Home-toets van uw apparaat drukken en deze ongeveer 10 seconden ingedrukt houden. Als uw apparaat niet over een Home-toets beschikt, drukt u gewoon gedurende 10 seconden op de aan/uit-toets. Wacht vervolgens tot de installatie doorgaat.

  • Als het apparaat niet reageert, sluit u Nokia Ovi Suite en downloadt u Nokia Software Updater van http://www.nokia.com. Probeert vervolgens om daarmee de apparaatsoftware bij te werken.

  •  

  • Als het apparaat nog altijd niet reageert nadat u de Nokia Software Updater hebt gebruikt, moet u proberen het te formatteren: Houd er rekening mee dat de stappen voor formatteren afwijken voor bepaalde apparaten zoals de Nokia N900. Als u aan de hand van de onderstaande aanwijzingen niet kunt formatteren, moet u de handleiding van het apparaat gebruiken voor meer informatie over formatteren.

  •  

   Ovi Nokia Help warning Problemen oplossen bij het bijwerken en installeren van de software Waarschuwing:

   Formatteren wist de volledige inhoud van het apparaat.

   1. Houd de volgende apparaattoetsen ingedrukt: 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Problemen oplossen bij het bijwerken en installeren van de software en *.

   2. Druk de aan/uit-schakelaar één seconde in.

   3. Blijf 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Problemen oplossen bij het bijwerken en installeren van de software en * ingedrukt houden totdat u het startgeluid van het apparaat hoort.

 1.  

  • Als ook formatteren niet helpt, moet u het apparaat naar het dichtstbijzijnde Nokia Care Point brengen. Als het apparaat binnen de garantieperiode valt, repareert Nokia het apparaat onder de gebruikelijke garantievoorwaarden.

 2. Ovi Nokia Help info Problemen oplossen bij het bijwerken en installeren van de software Opmerking:

  Als het Nokia-apparaat buiten de garantietermijn is gekomen, is Nokia niet aansprakelijk voor enige verliezen zoals gedefinieerd in de Softwareovereenkomst voor eindgebruikers. Raadpleeg voor meer informatie http://www.nokia.com/repair.

  • Als bijgewerkte software is geïnstalleerd, maar de inhoud van het apparaat is niet teruggezet als gevolg van een time-out van de verbinding tussen het apparaat en de computer, kunt u de inhoud van het apparaat handmatig herstellen met Extra > Terugzetten. Volg de bovenstaande aanwijzingen voor het herstellen van het apparaat als het apparaat niet reageert.

  • Als bepaalde inhoud van het apparaat niet kan worden hersteld, kunt u proberen de ondersteunende software opnieuw te installeren vanuit Extra > Opties > Mijn apparaten en vervolgens proberen om het herstellen opnieuw uit te voeren.

  • Als u na het bijwerken of herinstalleren van software merkt dat niet alle toepassingen zijn teruggezet, moet u het apparaat herstarten.

  • Als tijdens het bijwerken van Kaarten een fout optreedt tijdens het verwijderen van oude kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding, moet u ze allen handmatig verwijderen van de geheugenkaart en de map Steden en het bestand qf verwijderen. Start Kaarten opnieuw op het apparaat. Dit verwijderen is noodzakelijk om de bijgewerkte Kaarten-software te kunnen gebruiken. Nadat de oude kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding zijn verwijderd, kunt u de nieuwe exemplaren handmatig downloaden van Kaarten in Nokia Ovi Suite.

  • Als tijdens het bijwerken van Kaarten een fout optreedt tijdens de installatie van een nieuwe kaart of
   bestand voor gesproken begeleiding, kunt u het beste de kaart of het bestand voor gesproken begeleiding opnieuw handmatig downloaden van Kaarten in Nokia Ovi Suite. De reden is dat de kaart die werd bijgewerkt, mogelijk beschadigd is en dat het bestand voor gesproken begeleiding mogelijk ontbreekt. Ga om dit op te lossen naar Kaarten in Nokia Ovi Suite om het beschadigde bestand handmatig bij te werken, evenals de resterende kaarten en bestanden voor gesproken begeleiding.

  • Als na het bijwerken van Kaarten op het apparaat een bericht verschijnt over een interne fout bij het openen van Kaarten in Nokia Ovi Suite, verbreekt u de verbinding tussen uw apparaat en Nokia Ovi Suite waarna u deze weer herstelt. Ga als volgt te werk als dat niet helpt:

   1. Sluit Nokia Ovi Suite en sluit het apparaat opnieuw aan in de USB-modus voor massaopslag. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat voor meer informatie over het selecteren of wijzigen van de USB-modus.

   2. Zoek vervolgens op de geheugenkaart van uw apparaat naar een map Steden en een bestand genaamd qf en verwijder ze uit beide locaties.

   3. Maak het apparaat los en open de toepassing Kaarten. De verwijderde items worden hierdoor opnieuw gegenereerd.

   4. Sluit de toepassing Kaarten op het apparaat en verbind het apparaat opnieuw met Nokia Ovi Suite in Nokia Ovi Suite (of PC-suite) USB-modus.

   5. Ga naar Kaarten in Nokia Ovi Suite om de kaarten en gesproken begeleidingsbestanden nogmaals te downloaden.

 3.  

  Zie ook:

  Muzieklicenties herstellen na het bijwerken van de software van uw apparaat

   

  Problemen oplossen bij het bijwerken en installeren van de software