Overzicht Nokia Ovi Suite

Nokia Ovi Suite biedt een eenvoudig toegankelijke benadering voor het beheren en uitwisselen van inhoud tussen uw Nokia-apparaat en uw computer. Met Nokia Ovi Suite kunt u berichten, contacten, foto’s, muziek en meer uitwisselen tussen uw computer en uw Nokia-apparaat. U kunt ook uw Nokia-apparaat en computer synchroon houden, uw Nokia-apparaat met de nieuwste software bijwerken en uw waardevolle inhoud veilig opslaan en overal bereikbaar hebben.

Ovi Nokia Help info Overzicht Nokia Ovi Suite Opmerking:

Sommige apparaten ondersteunen niet alle opties van Nokia Ovi Suite. Daarom zijn sommige opties die in deze helpteksten worden beschreven, mogelijk niet beschikbaar voor het model dat u gebruikt.

 

Navigeren in de startpagina van Nokia Ovi Suite

De verschillende onderdelen van de Nokia Ovi Suite startpagina (afbeelding 1) zijn:

 1. Menu’s in Nokia Ovi Suite: Toegang tot de belangrijkste functies die beschikbaar zijn voor de huidige weergave en Nokia Ovi Suite.

 2. Hoofdgebieden: Als u op een van de vier hoofdgebieden klikt, wordt de toepassingsweergave (Contacten, Foto’s, Berichten en Muziek) geopend.

 3. Knop Alles synchroniseren: Klik op Alles synchroniseren om  de volledige inhoud van Nokia Ovi Suite waarvan u hebt ingesteld dat u deze wilt synchroniseren in de synchronisatieopties van het apparaat (Extra > Opties > Apparaat synchroniseren).

 4. Aanmelden bij uw Nokia-account: Klik op Aanmelden als u uw eigen Nokia-account wilt maken of u wilt aanmelden bij uw bestaande account. Als u een Nokia-account hebt, kunt u gebruikmaken van verschillende diensten van Ovi, zoals een gratis e-mailaccount, en nieuwe toepassingen en inhoud voor uw apparaat ophalen bij de Ovi Winkel.

 5. Selectie van tips voor het gebruik van Nokia Ovi Suite: Hier vindt u handige tips voor het werken met Nokia Ovi Suite en voor eenvoudige toegang tot de hulpmiddelen van Nokia Ovi Suite Niet al deze diensten zijn continu beschikbaar.

 6. Aanbevelingen van Ovi: Hier vindt u, indien van toepassing, een dienst die voor u is aanbevolen en wat Ovi Winkel en Muziekwinkel u te bieden hebben.

 7. Knop Synchroniseren: Houd uw muisaanwijzer boven een van de hoofdgebieden en klik op Synchroniseren om de betreffende inhoud (bijvoorbeeld contacten of foto’s) te synchroniseren.

 8. Navigatiebalk bovenaan: Open de startpagina van Nokia Ovi Suite, de verschillende weergaven of de software-update wizard door op het betreffende pictogram te klikken.

 9. Muziekinfo: Geeft informatie over een nummer tijdens het afspelen en de afspeelbediening weer.

 

Afbeelding 1: Startpagina Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS Home3 Overzicht Nokia Ovi Suite

 

 

Navigeren in een weergave van Nokia Ovi Suite

De verschillende onderdelen van een weergave in Nokia Ovi Suite (afbeelding 2) zijn de volgende (alle weergaven volgen ongeveer dezelfde logica):

 1. Menu’s in Nokia Ovi Suite: Toegang tot de belangrijkste functies die beschikbaar zijn voor de huidige weergave en Nokia Ovi Suite.

 2. Navigatiebalk bovenaan: Open de startpagina van Nokia Ovi Suite, de verschillende weergaven of de software-update wizard door op het betreffende pictogram te klikken.

 3. Navigatiegebied voor de inhoud van de computer: Hier kunt u op mapniveau door de inhoud van de huidige weergave bladeren. Wordt in de helpteksten een navigatiegebied genoemd.

 4. Navigatiegebied voor de inhoud van het apparaat: Hier kunt u op mapniveau door de inhoud van het op dit moment actieve apparaat bladeren. Wordt in de helpteksten een apparaatgebied genoemd.

 5. Itemgebied: Hier kunt u de inhoud van de huidige weergave op het niveau van het itemgebied bekijken; zo worden bijvoorbeeld in de weergave Contacten, alle contacten in het itemgebied weergegeven. Merk op dat het itemgebied niet in alle weergaven, zoals de weergave Foto’s, aanwezig is.

 6. Inhoudgebied: Hier kunt u de inhoud van de huidige weergave bekijken op één enkel itemniveau; u kunt bijvoorbeeld de details van een contact bekijken.

 7. Knop Synchroniseren: Klik op de synchronisatieknop om de inhoud van de betreffende weergave, bijvoorbeeld uw berichten, te synchroniseren.

 8. Keuzeknoppen weergavemodus: U kunt tussen verschillende modi schakelen om de items of het inhoudgebied te bekijken. De keuzeknoppen voor de weergavemodus zijn zichtbaar in de weergaven Berichten, Muziek en Foto’s.

 9. Filterveld: U kunt een bepaald item opzoeken en bekijken door de zichtbare lijst te filteren. Begin met in het veld te typen, waarna de items welke overeenkomen met de tekst die u typt, in het itemgebied worden opgesomd. Het filterveld is beschikbaar in de weergaven Contacten, Berichten, Muziek en Kaarten.

 10. Aanmelden bij uw Nokia-account: Klik op Aanmelden als u uw eigen Nokia-account wilt maken of u wilt aanmelden bij uw bestaande account. Als u een Nokia-account hebt, kunt u gebruikmaken van verschillende diensten van Ovi, zoals een gratis e-mailaccount, en nieuwe toepassingen en inhoud voor uw apparaat ophalen bij de Ovi Winkel.

 11. Muziekinfo: Geeft informatie over een nummer tijdens het afspelen en de afspeelbediening weer.

 

 

Afbeelding 2: Berichtenweergave Nokia Ovi Suite

Ovi Nokia NOS View2 v2 Overzicht Nokia Ovi Suite

 

 

Ovi Nokia Help info Overzicht Nokia Ovi Suite Opmerking:

Als u Nokia Ovi Suite gebruikt en uw persoonlijke materiaal synchroniseert tussen uw apparaat en de computer, wordt aangeraden om Windows gebruikersprofielen te gebruiken (ook wel gebruikersaccounts genoemd). Dit helpt het persoonlijke materiaal op uw apparaat te beschermen en om uw informatie te scheiden van die van mogelijke andere gebruikers. Zie de help van Windows (bereikbaar via het menu Start) voor meer informatie over Windows-profielen.

Overzicht Nokia Ovi Suite