A készüléktartalom visszaállítása

A készüléktartalom visszaállításakor érdemesebb USB-kábelkapcsolatot használni Bluetooth helyett, mivel ez jóval gyorsabbá teszi a visszaállítás futását. Az USB-kábellel való csatlakozásról további információkat A készülék csatlakoztatása USB-kábellel című részben talál.

Érdemes tudni, miközben a varázsló fájlkiválasztási ablaka meg van nyitva

Alapértelmezésben a jelenleg csatlakoztatott készülék legutolsó biztonságimentés-fájlja van kiválasztva. Ha a csatlakoztatott készülék nem rendelkezik biztonsági mentéssel, a dátum szerinti legutolsó biztonságimentés-fájl lesz kiválasztva alapértelmezésben. Ha előzőleg használta a Nokia PC Suite programot a készülék tartalmának biztonsági mentéséhez, akkor visszaállíthatja a mentett fájlokat a Nokia Ovi Suite programmal.

Ha másik biztonságimentés-fájlt választ ki visszaállításhoz, a nézet a kiválasztott fájl tartalma alapján automatikusan frissítve lesz. Csak a jelenleg csatlakoztatott készülékre visszaállítható tartalom jelenik meg. Előfordulhat, hogy az eltérő készülékmodellről mentett tartalom nem minden része kompatibilis a jelenleg csatlakoztatott készülékkel.

A zeneszámok DRM-licenceiről, a térképekről és a hangutasítás-fájlokról nem készül biztonsági mentés, és ezért nem állíthatók vissza a készülékre. Azonban a DRM-licenceket visszaállíthatja, és letöltheti a térképeket, illetve hangutasítás-fájlokat. További információkért lásd: Zenelicencek helyreállítása visszaállítás után és Térképek letöltése.

Ovi Nokia Help info A készüléktartalom visszaállítása Megjegyzés:

Ha figyelmeztetést kap egy esetlegesen módosított biztonságimentés-fájl miatt, akkor nem javasolt a fájl visszaállítása. A fájl kártékony szoftvert tartalmazhat, és ha visszaállítja a készülékre, az kárt tehet a készülékben.

 

Érdemes tudni, miközben a varázsló visszaállítási folyamatának ablaka meg van nyitva

Ha ugyanolyan készülékmodellre állítja vissza az adatokat, mint az előző volt, akkor újra kell indítania a készüléket a visszaállítás befejezéséhez. Ha eltérő készülékmodellre állítja vissza az adatokat, mint az előző, akkor nincs szükség újraindításra.

Ovi Nokia Help info A készüléktartalom visszaállítása Megjegyzés:

Ha Bluetooth-kapcsolaton keresztül állít vissza tartalmat, akkor ismét csatlakoztatnia kell a készüléket, miután újraindította azt.

Lásd még:

A biztonsági mentés és a visszaállítás hibaelhárítása

 

 

A készüléktartalom visszaállítása