Tietoja älyryhmistä

Viestit-sovelluksessa viestejä ei tarvitse siirtää käsin perinteisiin kansioihin. Sen sijaan voit määrittää ehtojen perusteella älyryhmiä ja ryhmitellä niiden avulla viestejä, joilla on jotain yhteistä. Ehdot täyttävät viestit (esimerkiksi lukemattomat viestit tai tietyllä viikolla vastaanotetut viestit) näkyvät yhteisen älyryhmäotsikon alla.

Älyryhmien sisältö päivittyy automaattisesti. Siten viesti voi ensin olla Tänään-nimisessä älyryhmässä, josta se siirtyy automaattisesti Tällä viikolla -nimiseen älyryhmään.

Valmiiksi määritettyjen älyryhmien lisäksi voit luoda älyryhmiä omien tarpeidesi mukaan. Voit luoda älyryhmän esimerkiksi joltakin tietyltä henkilöltä vastaanottamiasi viestejä varten.

Ovi Nokia Help info Tietoja älyryhmistä Huomautus:

Älyryhmiä voi käyttää vain tietokoneeseen tallennettujen viestien yhteydessä. Älyryhmiä ei voi käyttää laitteeseen tallennettujen viestien kanssa. Kun tarkastelet laitteeseen tallennettuja viestejä, voit suodattaa viestejä ja löytää etsimäsi viestin helposti. Lisätietoja on aiheessa Viestien suodattaminen.

 

Kun tarkastelet tietokoneeseen tallennettuja viestejä, tee seuraavasti:

  • Valitse Kaikki, jolloin voit tarkastella kaikkia tietokoneeseen tallennettuja viestejä, tai

  • Napsauta jotakin Kaikki-kohdassa lueteltua älyryhmää, jolloin voit tarkastella vain kyseiseen ryhmään kuuluvia viestejä.

 

Kun napsautat älyryhmän nimeä navigointialueella, näyttöön tulee ryhmään kuuluvien viestien luettelo. Napsauta jotakin tietoalueella olevaa viestiä, jolloin voit tarkastella viestin sisältöä sisältöalueella.

Katso myös:

Älyryhmän luominen

Älyryhmän muokkaaminen

Älyryhmän poistaminen

Tietoja älyryhmistä