Synkronointiristiriitojen ratkaiseminen

Kun synkronoit yhteystietoja, laitteessa, Nokia Ovi Suitessa, Nokia-tilillä ja tiedonhallintaohjelmistossa (kuten Microsoft Outlookissa) olevien tietojen välillä voi ilmetä ristiriitoja. Näin voi käydä esimerkiksi, jos olet muokannut yhteystiedon puhelinnumeroa sekä laitteessa että Nokia Ovi Suitessa.

SYNKRONOINTIRISTIRIITOJEN RATKAISEMINEN

Nokia Ovi Suite kerää navigointialueella olevaan Synkronointiristiriidat-älyryhmään kaikki yhteystiedot, joissa on vähintään yksi ristiriita.

Ovi Nokia Help info Synkronointiristiriitojen ratkaiseminen Huomautus:

 Kyseinen älyryhmä näkyy vain, jos ristiriitoja on havaittu. Älyryhmää ei voi nimetä uudelleen, muokata eikä poistaa.

 

 

Voit ratkaista yhteystietojen synkronointiristiriitoja seuraavasti:

  1. Valitse navigointialueelta Synkronointiristiriidat ja valitse sitten yhteystieto, johon liittyvät ristiriidat haluat ratkaista. Henkilön tiedot näkyvät sisältöalueella.

 

Ovi Nokia Help info Synkronointiristiriitojen ratkaiseminen Huomautus:

Näytössä näkyvät vain ne tiedot, joissa on ristiriita, sekä henkilön nimi.

  1. Valitse ristiriitaisten tietojen kohdalla oikea vaihtoehto ja valitse Tallenna. Voit vaihtoehtoisesti myös ohittaa ristiriidan ja ratkaista sen myöhemmin valitsemalla toisen yhteystiedon tai yhteystietoryhmän.

 

Kun olet ratkaissut kaikki Synkronointiristiriidat-älyryhmän ristiriitatapaukset, osoitekirja synkronoituu automaattisesti.

Synkronointiristiriitojen ratkaiseminen