Yhteystietojen luominen

Voit luoda yhteystiedon seuraavasti:

 1. Valitse navigointialueelta Kaikki.

 2. Valitse tietoalueelta Luo yhteystieto. Uusi tyhjä yhteystieto avautuu muokkaustilassa.

 3. Tee muokkaustilassa vähintään yksi seuraavista toimista:

  • Täydennä haluamasi yhteystiedot.

  • Jos henkilöllä on useampi kuin yksi puhelinnumero, valitse ensisijainen numero valitsemalla haluamasi valintanappi numerokentän lopusta.

  • Lisää uusia tietoja valitsemalla Lisää [tieto] tai poista tietoja napsauttamalla tietokentän lopussa olevaa poistopainiketta (jos se on käytettävissä).

  • Lisää tai poista henkilön kuva valitsemalla Lisää tai Poista. Voit myös vetää tai kopioida kuvan johonkin toiseen sijaintiin. Vetäminen ja kopioiminen on mahdollista myös muissa tiloissa kuin muokkaustilassa. Mahdolliset kuvamuodot ovat JPEG, JPG, JPE, JFIF, PNG, BMP ja GIF.

  • Vaihda henkilön kuva valitsemalla Vaihda.

  • Vaihda tiedon nimi napsauttamalla nimeä ja valitsemalla avautuvasta valikosta jokin nimi.

 4. Valitse Tallenna. Uusi yhteystieto tallennetaan, ja muokkaustila sulkeutuu.

 

Ovi Nokia Help info Yhteystietojen luominen Huomautus:

Yhteystietoja tarkasteltaessa näyttöön tulevat vain ne kentät, joihin on lisätty tietoa.

 

Voit synkronoida uusia yhteystietoja laitteeseen tai tietokoneeseen valitsemalla Synkronoi yhteystiedot. Lisätietoja yhteystietojen synkronoimisesta on aiheessa Yhteystietojen synkronoiminen.

Ovi Nokia Help tip Yhteystietojen luominen Vihje

Jos haluat luoda yhteystiedon, jossa on lähes samat tiedot kuin aiemmin luodussa yhteystiedossa (kuten pariskunnan yhteystiedoissa), avaa aiemmin luotu yhteystieto sisältönäytössä tai muokkaustilassa, napsauta hiiren kakkospainikkeella tyhjää tilaa ja valitse sitten Luo päällekkäinen yhteystieto.

Katso myös:

Yhteystietojen muokkaaminen

Yhteystietojen ryhmitteleminen

Yhteystietojen luominen