Kirjanmerkkien ja Web-syötteiden synkronoiminen

Kirjanmerkit ovat verkkosivustoja, jotka olet merkinnyt suosikkisivustoiksi Internetiä käyttäessäsi. Web-syötteet ovat verkkosyötemuoto, jonka avulla usein päivittyvä sisältö voidaan julkaista standardinmukaisessa muodossa. Syötteitä voidaan käyttää esimerkiksi blogimerkintöjen sekä ääni- ja videosisällön julkaisemiseen.

Voit synkronoida kirjanmerkit ja Web-syötteet laitteen ja tietokoneesi Web-selaimen välillä, jos laitteesi tukee tätä toimintoa. Synkronointia tukevat selaimet ovat Microsoft Internet Explorer ja Mozilla Firefox.

Selaimessa laitteesi kirjanmerkit ja Web-syötteet synkronoidaan erillisiin langattomien laitteiden kirjanmerkkien ja syötteiden kansioihin. Nokia Ovi Suite luo ne synkronoinnin aikana. Erilliset kansiot helpottavat laitteen ja selaimen välillä synkronoidun sisällön seuraamista.

Ovi Nokia Help info Kirjanmerkkien ja Web syötteiden synkronoiminen Huomautus:

Kun synkronoit laitteen kirjanmerkkejä ensimmäisen kerran, selaimeen luodaan langattoman laitteen kirjanmerkkikansio, johon laitteen kirjanmerkit synkronoidaan. Selaimen kirjanmerkkejä ei synkronoida laitteeseen. Jos haluat synkronoida selaimen kirjanmerkit laitteeseen, siirrä haluamasi kirjanmerkit langattoman laitteen kirjanmerkkikansioon ja aloita sitten synkronointi Nokia Ovi Suitessa.

 

Voit muokata kirjanmerkkien ja Web-syötteiden synkronointiasetuksia seuraavasti:

  1. Valitse Työkalut > Valinnat > Kirjanmerkit ja Web-syötteet.

  2. Valitse Web-selain, jonka kirjanmerkit ja Web-syötteet haluat pitää synkronoituina. Jos tietokoneessa on vain yksi Web-selain, sitä käytetään automaattisesti laitteen synkronointiparina.

  3. Valitse minkä tietolähteen tiedot ovat ensisijaiset synkronointilähteiden ristiriitatapauksissa. Jos esimerkiksi uusimmat kirjanmerkit ovat yleensä selaimessasi, voit valita, että synkronoinnin ristiriitatilanteissa Nokia Ovi Suite synkronoi aina tiedot selaimesta ja päivittää ne laitteeseen.

 

Katso myös:

Laitteen synkronointiasetusten muokkaaminen

Kirjanmerkkien ja Web-syötteiden synkronoiminen