Karttojen ja ääniopastustiedostojen latauksen, siirron ja käytön vianmääritys

Jos kartan tai ääniopastustiedoston lataaminen, siirtäminen tai käyttäminen ei onnistu, tee jokin seuraavista toimista:

 • Jos laitteen ja tietokoneen välinen yhteys katkeaa, liitä USB-kaapeli uudelleen laitteeseen. Jos tästä ei ole apua, siirry käyttämään Bluetooth-yhteyttä. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta Bluetooth-yhteyden kautta on aiheessa Laitteen liittäminen Bluetooth-yhteyden kautta.

 • Jos Internet-yhteys katkeaa, tarkista yhteystila ja yritä muodostaa yhteys uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

 • Jos laitteen muistissa ei ole riittävästi tilaa kartan tai ääniopastustiedoston tallentamista varten, poista muistista tiedostoja (kuten videoita, musiikkia tai valokuvia) tai tallenna ne tietokoneeseen. Jos muistitila loppuu tietokoneesta, tallenna osa sen tiedostoista muistitikulle tai ulkoiselle kiintolevylle. Yritä sitten ladata kartta tai ääniopastustiedosto uudelleen.

 

Nokia Ovi Suiten Kartat-sovellukseen liittyvänä voi ilmetä myös seuraavia virheitä:

 • Palvelinyhteysvirhe Kartat-sovellusta avattaessa.

 • Nokia Ovi Suiten Kartat-sovelluksen ilmoitus siitä, että laitteen kartat tai ääniopastustiedostot ovat vioittuneet.

 • Yleinen virhesanoma Kartat-sovellusta avattaessa. Näiden virheiden ilmetessä yritä ensin katkaista laitteen ja Nokia Ovi Suiten välinen yhteys ja muodostaa se sitten uudelleen käyttämällä USB-tilana Nokia Ovi Suite (tai PC Suite) -tilaa.

 • Nokia Ovi Suite tarjoaa päivityksenä samaa versiota laitteen Kartat-sovelluksesta kuin laitteessa jo on.

 

Voit ratkaista edellä kuvatut neljä virhettä seuraavasti:

   1. Sulje Nokia Ovi Suite ja kytke laite uudelleen käyttämällä USB-tilaa Nokia Ovi Suite (tai PC Suite). Yksityiskohtaisia tietoja USB-tilan valitsemisesta ja vaihtamisesta on laitteen käyttöoppaassa.

   2. Irrota laite ja avaa sen Kartat-sovellus. Poistetut kohteet luodaan tällöin uudelleen.

   3. Sulje laitteen Kartat-sovellus ja kytke laite Nokia Ovi Suiteen käyttämällä USB-tilaa Nokia Ovi Suite (tai PC Suite).

   4. Jos virhesanoma vioittuneista kartoista ja ääniopastustiedostoista tai sisäisestä virheestä toistuu, siirry Nokia Ovi Suiten Kartat-sovellukseen ja lataa kartat ja ääniopastustiedostot uudelleen.

 

TAI

Jos päivityksenä tarjotaan laitteeseen jo asennettua Kartat-sovelluksen versiota, aloita Nokia Ovi Suitessa ohjattu ohjelmistopäivitystoimintoa ja tarkista, onko laitteeseen saatavana Kartat-sovelluksen päivitys. Jos sellainen on saatavana, asenna se. Muussa tapauksessa laitteesi Kartat-sovellus on ajan tasalla.

Karttojen ja ääniopastustiedostojen latauksen, siirron ja käytön vianmääritys