Kalenterin ja tehtävien synkronointiasetusten muokkaaminen

Voit muokata kalenteri- ja tehtävämerkintöjen synkronointiasetuksia seuraavasti:

  1. Valitse Työkalut > Asetukset > Kalenteri ja tehtävät.

  2. Valitse tiedonhallintaohjelmisto, jonka kanssa haluat pitää kalenterin ja tehtävät synkronoituina. Jos tietokoneessa on vain yksi tiedonhallintasovellus, sitä käytetään automaattisesti laitteen synkronointiparina, eikä sovelluksen valinta-asetusta ole näkyvissä.

Kalenterin ja tehtävien synkronointiasetusten muokkaaminen