Toiston hallinta

Nokia Ovi Suiten vasemmassa alareunassa olevalla soitinalueella näkyy parhaillaan toistettava kappale. Lisäksi alueella on kaikki musiikin toistossa tarvittavat hallintapainikkeet. Lisätietoja hallintapainikkeista on seuraavassa taulukossa.

Toiston hallintapainikkeet:

 

Painike:

Toiminta:

Ovi Nokia pause Toiston hallinta

Tätä painiketta napsauttamalla voit pysäyttää kappaleen toiston parhaillaan toistettavaan kohtaan. Vaihtoehtoisesti voit kaksoisnapsauttaa soitettavaa kappaletta sisältöalueella.

Ovi Nokia play Toiston hallinta

Tätä painiketta napsauttamalla voit jatkaa toistoa Tauko-painikkeen napsauttamisen jälkeen.

Ovi Nokia slider Toiston hallinta

Vetämällä liukusäädintä vasemmalle tai oikealle voit muuttaa toistettavan kappaleen toistokohtaa.

Liukusäätimen vieressä näkyvä aika on kappaleen kesto, toistoaika tai jäljellä oleva aika. Voit vaihtaa näiden vaihtoehtojen välillä napsauttamalla aikanäyttöä.

Ovi Nokia previous Toiston hallinta

Tätä painiketta napsauttamalla voit siirtyä parhaillaan toistettavan kappaleen alkuun.

Kaksoisnapsauttamalla painiketta voit siirtyä edelliseen kappaleeseen.

Pitämällä painiketta alhaalla voit pikakelata nykyistä kappaletta taaksepäin.

Ovi Nokia next Toiston hallinta

Napsauttamalla tätä painiketta voit siirtyä seuraavaan kappaleeseen.

Pitämällä painiketta alhaalla voit pikakelata nykyistä kappaletta eteenpäin.

Ovi Nokia volume Toiston hallinta

Voit säätää toiston äänenvoimakkuutta vetämällä äänenvoimakkuussäätimen kahvaa alas- ja ylöspäin.

Napsauttamalla tätä painiketta voit mykistää toiston.

 

Toiston hallinta