Musiikin toistaminen

Musiikki-sovelluksen avulla voit toistaa tietokoneen musiikkikokoelmassa olevia kappaleita. Voit toistaa valitsemasi esittäjän tai albumin tai luomasi soittolistan kappaleita.

Lisätietoja tietokoneessa tai laitteessa olevien musiikkikappaleiden tarkastelemisesta on aiheessa Musiikin selaaminen.

Voit toistaa musiikkikokoelman musiikkia seuraavasti:

  1. Valitse navigointialueelta Musiikkikirjasto. Tietoalueella näkyvät kaikki musiikkikokoelmasi albumit tai esittäjät.

  2. Voit siirtyä esittäjätilasta albumitilaan tai päinvastoin napsauttamalla tietoalueen yläreunassa olevia painikkeita.

  3. Voit aloittaa valitun esittäjän tai albumin kappaleiden toiston valitsemalla tietoalueelta esittäjän tai albumin nimen.

  4. Aloita toisto kaksoisnapsauttamalla sisältöalueella olevaa kappaletta. Kun valittu kappale on päättynyt, toisto jatkuu seuraavasta sisältöalueen kappaleesta.

 

Ovi Nokia Help tip Musiikin toistaminen Vihje:

Voit myös toistaa musiikkikokoelmasi soittolistoja. Napsauta vain navigointialueella haluamasi soittolistan nimeä. Kun soittolistan sisältämät kappaleet tulevat näkyviin sisältöalueelle, voit aloittaa soittolistan toiston kaksoisnapsauttamalla jotakin kappaleista.

 

Musiikin sekoitettu toisto

Voit piristää musiikin kuuntelua toistamalla kappaleita sekoitetusti. Tällöin kappaleet toistetaan satunnaisesti valitussa järjestyksessä. Voit ottaa musiikin sekoitetun toiston käyttöön valitsemalla musiikin toiston aikana Muokkaa > Sekoita. Kappaleet alkavat toistua satunnaisesti valitussa järjestyksessä seuraavasta kappaleesta alkaen. Voit määrittää sekoitetun toiston koskemaan joko vain yksittäisen albumin kappaleita tai kaikkea musiikkia valitsemalla Musiikkikirjasto.

Toiston hallinta

Voit hallita toistoa (esimerkiksi säätämällä äänenvoimakkuutta tai siirtymällä seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen) soitinalueen painikkeiden avulla. Soitinalue on Nokia Ovi Suiten oikeassa alareunassa. Alueella näkyy myös toistoaikanäyttö, josta voit tarkastaa kappaleen keston, toistoajan ja jäljellä olevan ajan. Lisätietoja on aiheessa Toiston hallinta.

Ovi Nokia Help tip Musiikin toistaminen Vihje:

Musiikin toiston aikana voit kaksoisnapsauttaa soitinalueella näkyvää albumin kuvaa. Tällöin näkyviin tulee musiikkikokoelmasi sisältö albumitilassa niin, että parhaillaan toistettava kappale näkyy korostettuna.

Ovi Nokia Help info Musiikin toistaminen Huomautus:

Kun aloitat videotoiston musiikin kuuntelun aikana, musiikin toisto keskeytyy automaattisesti.

Jos musiikkikappaleiden toistamisessa on ongelmia, syynä voivat olla puuttuvat DRM-lisenssit. Lisätietoja on aiheessa Musiikkilisenssien palauttaminen laiteohjelmiston päivittämisen jälkeen.

Musiikin toistaminen