Varmuuskopioinnin ja palautuksen vianmääritys

Jos laitteen sisällön varmuuskopiointi tai palautus epäonnistuu, tee jokin seuraavista toimista:

  • Jos laitteen ja tietokoneen välinen yhteys on katkennut, yritä ensin käynnistää laite uudelleen. Muussa tapauksessa laite lakkaa toimimasta. Kytke sitten USB-kaapeli takaisin laitteeseen Nokia Ovi Suite (tai PC Suite) -USB-tilassa. Jos tästä ei ole apua, siirry käyttämään Bluetooth-yhteyttä. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta Bluetooth-yhteyden kautta on aiheessa Laitteen liittäminen Bluetooth-yhteyden kautta.

  • Jos laitteen akun varaustaso on liian alhainen, liitä laite laturiin.

  • Jos kansiota, johon yrität taIlentaa varmuuskopiotiedostoa, ei löydy, tarkista kansion tiedostopolku tai valitse toinen kansio, johon tiedosto tallennetaan.

  • Jos tietokoneessa ei ole tarpeeksi levytilaa varmuuskopiotiedoston tallentamiseen, poista tiedostoja tietokoneesta tai sijoita tiedosto muistitikulle tai ulkoiselle kiintolevylle.

  • Jos valitsemaasi varmuuskopiotiedostoa ei ole enää saatavana, valitse jokin toinen tiedosto palautettavaksi laitteeseen.

  • Jos laitteen sisällön varmuuskopiointi tai palautus ei onnistunut kokonaan, yritä varmuuskopioida tai palauttaa sisältö uudelleen.

  • Jos laitteen muisti ei riitä valitun varmuuskopiotiedoston palauttamiseen, palauttamatta jäänet osat sisällöstä tallennetaan tietokoneeseen. Sisällön tallennussijainti on sama, johon varmuuskopiotiedostot on valittu tallennettavaksi. Sijainti näkyy näytöllä. Huomaa, että joissakin tilanteissa sisältöä ei tallenneta tietokoneeseen, vaan sinua pyydetään vähentämään tallennustilan tarvetta poistamalla sisältölajien valintoja ohjatun palautustoiminnon varmuuskopiotiedoston valitsemiseen käytetystä ikkunasta.

  • Jos et valitse mitään sisältöä palautettavaksi, palautus ei voi jatkua. Valitse sisältöä palautettavaksi laitteeseen ja valitse sitten Käynnistä.

  • Jos irrotat laitteen palautuksen aikana, laite on käynnistettävä uudelleen ja palautus tehtävä uudelleen, jotta laite toimisi kunnolla.

Varmuuskopioinnin ja palautuksen vianmääritys