Laitteen sisällön varmuuskopiointi

Laitteen sisällön varmuuskopioinnissa on parasta käyttää USB-kaapeliyhteyttä Bluetooth-yhteyden sijasta, koska varmuuskopiointi tapahtuu tällöin paljon nopeammin. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta USB-kaapelin kautta on aiheessa Laitteen liittäminen USB-kaapelin avulla.

Jos edellisestä varmuuskopioinnista on yli kuukausi aikaa, Nokia Ovi Suite -aloitusnäkymässä näkyy muistutus asiasta. Voit aloittaa varmuuskopioinnin napsauttamalla Varmuuskopioi nyt -linkkiä.

Ovi Nokia Help info Laitteen sisällön varmuuskopiointi Huomautus:

Laitteen kaikki sovellukset suljetaan varmuuskopioinnin ajaksi. Jos kuuntelet esimerkiksi musiikkia, soitin suljetaan.

 

Hyvä tietää ohjatun toiminnon sisällönvalintaikkunassa

Oletusasetuksen mukaan kaikki sisältölajit ovat valittuina, kun ohjattua toimintoa käytetään ensimmäisen kerran. Seuraavilla kerroilla sisältölajit näkyvät valmiiksi valittuina edellisten kertojen valintojen mukaisesti. Yhteystiedot, kalenteri ja viestit varmuuskopioidaan aina, eikä niiden valintaa voi poistaa.

Jos laitteessa on muistikortti, voit päättää, haluatko varmuuskopioida valitun sisällön myös muistikortilta.

Ovi Nokia Help info Laitteen sisällön varmuuskopiointi Huomautus:

Varmuuskopioon ei kopioida musiikkikappaleiden DRM-lisenssejä, karttoja ja ääniopastustiedostoja. DRM-lisenssit voi palauttaa laitteeseen toisella tavalla ja kartat ja ääniopastustiedostot ladata uudelleen. Lisätietoja on aiheissa Musiikkilisenssien palauttaminen palautuksen jälkeen ja Karttojen lataaminen.

 

Jos haluat muuttaa varmuuskopiotiedoston tallennuspaikkaa tietokoneessa, valitse Selaa.

Hyvä tietää ohjatun toiminnon varmuuskopioinnin tilanneikkunassa

Voit tarkastaa, miten laitteen sisällön varmuuskopiointi edistyy, valitsemalla Näytä tiedot. Näet, minkä yksittäisen tiedoston tai sisältötyypin (esimerkiksi yhteystietojen, kalenterin ja muistiinpanojen tai viestien) varmuuskopiointi parhaillaan on meneillään ja kuinka monta prosenttia kyseisestä tiedostosta tai sisältötyypistä on kopioitu.

Jos päätät pysäyttää varmuuskopioinnin valitsemalla Pysäytä, ohjatun toiminnon on päästävä turvalliseen pysäytyskohtaan, jottei laitteeseen tule häiriöitä. Turvallisen kohdan saavuttamisen jälkeen varmuuskopiointi pysähtyy. Voi kestää muutamia minuutteja, ennen kuin ohjattu toiminto pääsee turvalliseen pysäytyskohtaan.

Ovi Nokia Help info Laitteen sisällön varmuuskopiointi Huomautus:

Jos valitset Käynnistä uudelleen varmuuskopioinnin pysäytysikkunassa, palaat sisällönvalintaikkunaan. Jos valitset Valmis, ohjattu varmuuskopiointitoiminto sulkeutuu kokonaan.

 

Voit myös määrittää, että laitteesi sisältö varmuuskopioidaan automaattisesti säännöllisin välein. Lisätietoja on aiheessa Automaattinen varmuuskopiointi.

Katso myös:

Laitteen sisällön palauttaminen

Varmuuskopioinnin ja palautuksen vianmääritys

 

Laitteen sisällön varmuuskopiointi