Laitteen sisällön palauttaminen

Laitteen sisällön palautuksessa on paras käyttää USB-kaapeliyhteyttä Bluetooth-yhteyden sijasta, koska palautus tapahtuu tällöin paljon nopeammin. Lisätietoja yhteyden muodostamisesta USB-kaapelin kautta on aiheessa Laitteen liittäminen USB-kaapelin avulla.

Hyvä tietää ohjatun toiminnon tiedostonvalintaikkunassa

Viimeisin parhaillaan yhdistettynä olevasta laitteesta tehty varmuuskopio on oletusarvon mukaan valittuna. Jos yhdistetystä laitteesta ei ole tehty varmuuskopioita, viimeisin päivämäärän mukaan määritetty varmuuskopiotiedosto on valittuna. Jos olet aiemmin varmuuskopioinut laitteen sisältöä Nokia PC Suiten avulla, voit palauttaa varmuuskopiotiedostoja Nokia Ovi Suitella.

Jos valitset jonkin toisen varmuuskopiotiedoston palautettavaksi, näkymä päivittyy automaattisesti valitun tiedoston sisällön mukaan. Näytössä näkyy vain sellainen sisältö, joka voidaan palauttaa parhaillaan yhdistettynä olevaan laitteeseen. Osa toisesta laitemallista varmuuskopioidusta sisällöstä ei ehkä ole yhteensopivaa parhaillaan yhdistettynä olevan laitteen kanssa.

Musiikkikappaleiden DRM-lisenssejä, karttoja ja ääniopastustiedostoja ei varmuuskopioida, joten niitä ei voi palauttaa laitteeseen palautustoiminnolla. DRM-lisenssit voi palauttaa muutoin laitteeseen ja kartat ja ääniopastustiedostot ladata uudelleen. Lisätietoja on aiheissa Musiikkilisenssien palauttaminen palautuksen jälkeen ja Karttojen lataaminen.

Ovi Nokia Help info Laitteen sisällön palauttaminen Huomautus:

Jos näkyviin tulee varoitus mahdollisesti muokatusta varmuuskopiotiedostosta, on suositeltavaa, ettei kyseistä tiedostoa palauteta laitteeseen. Tällainen varmuuskopiotiedosto saattaa sisältää vahingollista ohjelmistoa, joka voi vahingoittaa laitetta, jos tiedostoa käytetään laitteen sisällön palautuksessa.

 

Hyvä tietää ohjatun toiminnon palautuksen tilanneikkunassa

Jos palautat sisältöä laitteeseen, joka on samaa mallia kuin aiempi laite, palautus on viimeisteltävä käynnistämällä laite uudelleen. Jos palautat sisältöä laitteeseen, joka on eri mallia kuin aiempi laite, uudelleenkäynnistys ei ole tarpeen.

Ovi Nokia Help info Laitteen sisällön palauttaminen Huomautus:

Jos palautat sisältöä Bluetooth-yhteyden avulla, laitteen ja tietokoneen välinen yhteys on muodostettava uudelleen laitteen uudelleenkäynnistyksen jälkeen.

Katso myös:

Varmuuskopioinnin ja palautuksen vianmääritys

 

 

Laitteen sisällön palauttaminen