Laitteen liittäminen USB-kaapelin avulla

Kun yhdistät langattoman laitteen tietokoneeseen USB-kaapelin avulla, varmista, että valitset langattomassa laitteessa oikean USB-tilan yhteyttä varten. Valittavissa on useita USB-tiloja. Laitteen käyttö Nokia Ovi Suiten kanssa edellyttää, että valitset Nokia Ovi Suite (tai PC Suite) -tilan.

Nokia Ovi Suitea voi käyttää vain, kun USB-tila on Nokia Ovi Suite (tai PC Suite). Jos valitset massamuistitilan, kun Nokia Ovi Suite on käynnissä, Nokia Ovi Suite yrittää vaihtaa USB-tilan automaattisesti takaisin Nokia Ovi Suite (tai PC Suite) -tilaan. USB-tilan automaattinen vaihto ei tapahdu kaikissa laitemalleissa.

Ovi Nokia Help tip Laitteen liittäminen USB kaapelin avulla Vihje:

Jos haluat käyttää USB-tilana massamuistitilaa (esimerkiksi käyttäessäsi jotain muuta tietokonesovellusta kuin Nokia Ovi Suitea), Nokia Ovi Suite ei voi olla käynnissä samaan aikaan. Sulje Nokia Ovi Suite valitsemalla Tiedosto > Lopeta. Kun massamuistitilaa ei enää tarvita, vaihda USB-tila takaisin Nokia Ovi Suite (tai PC Suite) -tilaan ja käynnistä Nokia Ovi Suite uudelleen.

 

Lisätietoja tuetuista USB-kaapelityypeistä on aiheessa Järjestelmävaatimukset.

Voit valita USB-tilan tekemällä jommankumman seuraavista toimista:

  • Jos haluat valita USB-tilan erikseen aina, kun kytket laitteen tietokoneeseen, valitse laitteen USB-tilaksi Nokia Ovi Suite (tai PC Suite), kun laite pyytää valitsemaan käytettävän USB-tilan.

  • Jos haluat valita Nokia Ovi Suiten (tai PC Suiten) laitteen USB-oletustilaksi, valitse Asetukset > Yhteydet tai Yhteys laitteessa käytetyn termin mukaan ja valitse sitten USB-kaapelin kohdalla Nokia Ovi Suite (tai PC Suite) -tila. Näin sinun ei tarvitse valita oikeaa tilaa aina, kun yhdistät laitteen tietokoneeseen. Huomaa, että tämä ei ole mahdollista kaikissa laitemalleissa.

 

Yksityiskohtaisia tietoja USB-tilan valitsemisesta on laitteen käyttöoppaassa.

Ovi Nokia Help info Laitteen liittäminen USB kaapelin avulla Huomautus:

Varmista aina, että käytät alkuperäisiä Nokian kaapeleita Nokia Ovi Suiten kanssa. Tarkista kaapelin merkinnät.

Laitteen liittäminen USB-kaapelin avulla