Ohjelmiston päivittämisen ja asentamisen vianmääritys

Jos ohjelmiston päivittäminen tai asentaminen ei onnistu, tee jokin seuraavista toimista:

 • Jos Internet-yhteyttä ei saada, tarkista yhteystila ja yritä muodostaa yhteys uudelleen. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys palveluntarjoajaasi.

 • Jos laitteessa ei ole SIM-korttia, aseta laitteeseen SIM-kortti, jotta ohjelmisto voidaan päivittää tai asentaa uudelleen.

 • Jos laitteen akun varaustaso on liian alhainen, liitä laite laturiin.

 • Jos ohjelmiston ohjatun päivitystoiminnon tekemän varmuuskopioinnin tai palautuksen aikana ilmenee virheitä, katso ohjeet kohdasta Varmuuskopioinnin ja palautuksen vianmääritys.

 • Jos laiteohjelmiston päivitystarkistus ei onnistu, tee seuraavat tarkistukset Internet Explorerissa:

  • Tarkista, ettei valittuna ole Offline-työskentelytila.

  • Valitse Työkalut > Internet-asetukset ja valitse sitten Lisäasetukset-välilehti. Vieritä ruutua alaspäin Suojaus-kohtaan ja varmista, ettei Tarkista, onko palvelimen varmenne kumottu -valintaruutu ole valittuna.

  • Jos käytät välityspalvelinta Internet-yhteyden muodostamiseen, tarkista, että käytössä ovat oikeat välityspalvelinasetukset.

 • Jos tietokoneessa ei ole tarpeeksi levytilaa asennuksen aloittamiseen, poista tiedostoja tietokoneesta tai sijoita tiedostot muistitikulle tai ulkoiselle kiintolevylle.

 • Jos näkyviin tulee yleinen virhesanoma ennen ohjelmistotuotteen asennusta tai asennuksen aikana, yritä kytkeä USB-kaapeli uudelleen. Jos se ei auta, yritä käynnistää Nokia Ovi Suite – ja tarvittaessa tietokone – uudelleen. Voit tästä huolimatta asentaa valmiiksi ladatut päivitykset, jos näin ilmoitetaan. Jos ongelma ei poistu, yritä asentaa Nokia Ovi Suite uudelleen.

 • Jos laitteesi on kytkettynä tietokoneeseen Nokia Ovi Suite -päivityksen asennuksen aikana, irrota laite.

 • Jos laiteohjelmiston päivitys tai uudelleenasennus ei onnistu, irrota USB-kaapeli ja irrota sitten laitteen akku viiden sekunnin ajaksi. Aseta akku takaisin paikalleen ja pidä laitteen virtapainiketta painettuna sekunnin ajan. Kytke USB-kaapeli uudelleen ja odota 10 sekuntia. Kytke USB-kaapeli suoraan tietokoneeseen; älä kytke sitä USB-keskittimen, USB-näppäimistön tai kannettavan tietokoneen telakointiaseman kautta. Yritä sitten päivittää laiteohjelmisto uudelleen.

TAI

Jos laitteessa on kotinäppäin ja kiinteä akku, jota ei voi poistaa, pidä laitteen virtanäppäintä ja kotinäppäintä painettuina samanaikaisesti noin 10 sekuntia. Jos laitteessa ei ole kotinäppäintä, pidä virtanäppäintä painettuna 10 sekuntia. Odota sitten, että asennus jatkuu.

  • Jos laite ei vastaa, sulje Nokia Ovi Suite, lataa sivustosta http://www.nokia.com Nokia Software Updater -ohjelma ja yritä päivittää laiteohjelmisto sen avulla.

  •  

  • Jos laite ei vastaa Nokia Software Updater -päivityksen jälkeen, yritä alustaa laite: Alustusvaiheet ovat erilaiset tietyissä laitteissa, kuten Nokia N900:ssa. Jos laitteen alustus ei onnistu seuraavien ohjeiden mukaisesti, katso alustusohjeet laitteen käyttöoppaasta.

  •  

   Ovi Nokia Help warning Ohjelmiston päivittämisen ja asentamisen vianmääritys Varoitus:

   Alustaminen poistaa kaiken laitteen sisällön.

   1. Pidä seuraavia laitteen näppäimiä painettuna: 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Ohjelmiston päivittämisen ja asentamisen vianmääritys ja *.

   2. Paina laitteen virtapainiketta sekunnin ajan.

   3. Pidä näppäimiä 3, Ovi Nokia icon green phone 18 Ohjelmiston päivittämisen ja asentamisen vianmääritys ja * painettuna, kunnes kuulet laitteen käynnistysäänen.

 1.  

  • Jos edes alustaminen ei auta, vie laite lähimpään Nokia Care -pisteeseen. Jos laitteen takuu on voimassa, Nokia korjaa laitteen normaalien takuuehtojen mukaisesti.

 2. Ovi Nokia Help info Ohjelmiston päivittämisen ja asentamisen vianmääritys Huomautus:

  Mikäli Nokia-laitteen takuu ei ole voimassa, Nokia ei ole ohjelmistosopimuksen mukaisesti vastuussa mistään menetyksistä. Lisätietoja on sivustossa http://www.nokia.com/repair.

  • Jos päivitetty laiteohjelmisto on asennettu, mutta kaikkea laitteen sisällöstä ei saatu palautettua laitteen ja tietokoneen välisen yhteyden aikakatkaisun takia, voit palauttaa laitteen sisällön manuaalisesti valitsemalla Työkalut > Palauta. Jos laite ei vastaa, alusta laite edellä olevien ohjeiden mukaisesti.

  • Jos kaikkea laitteen sisällöstä ei saatu palautettua, voit yrittää asentaa tukiohjelmiston uudelleen valitsemalla Työkalut > Asetukset > Omat laitteet. Yritä sitten palautusta uudelleen.

  • Jos havaitset laiteohjelmiston päivittämisten tai uudelleen asentamisen jälkeen, ettei kaikkia laitteen sovelluksia ole palautettu, yritä käynnistää laite uudelleen.

  • Jos Kartat-ohjelmistoa päivitettäessä ilmenee virhe poistettaessa vanhoja karttoja ja ääniopastustiedostoja, ne sekä cities-kansio ja qf-tiedosto on poistettava laitteen muistikortilta manuaalisesti. Käynnistä sen jälkeen laitteen Kartat-sovellus uudelleen. Sisältö on poistettava, jotta voisit käyttää päivitettyä Kartat-ohjelmistoa. Kun vanhat kartat ja ääniopastustiedostot on poistettu, voit ladata uusia karttoja ja ääniopastuksia Nokia Ovi Suiten Kartat-sovelluksen avulla.

  • Jos Kartat-ohjelmistoa päivitettäessä ilmenee virhe uuden kartan tai ääniopastustiedoston asennuksessa, kartta tai ääniopastustiedosto kannattaa ladata uudelleen manuaalisesti Nokia Ovi Suiten Kartat-sovelluksesta. Tämä on tehtävä, koska päivitettävä kartta voi olla vioittunut tai ääniopastustiedosto voi puuttua. Ratkaise tämä ongelma siirtymällä Nokia Ovi Suiten Kartat-sovellukseen ja päivittämällä vioittunut kartta tai ääniopastustiedosto sekä jäljellä olevat kartat ja ääniopastustiedostot manuaalisesti.

  • Jos Kartat-sovelluksen avaaminen Nokia Ovi Suitessa tuottaa sanoman sisäisestä virheestä laitteen Kartat-sovelluksen päivittämisen jälkeen, katkaise laitteen Nokia Ovi Suite -yhteys ja kytke se sitten uudelleen. Jos tästä ei ole apua, toimi seuraavasti:

   1. Sulje Nokia Ovi Suite ja kytke laite USB-massamuistitilassa. Yksityiskohtaisia tietoja USB-tilan valitsemisesta ja vaihtamisesta on laitteen käyttöoppaassa.

   2. Etsi laitteen muistikortilta ja massamuistista cities-kansio ja qf-tiedosto ja poista ne molemmista sijainneista.

   3. Irrota laite ja avaa sen Kartat-sovellus. Poistetut kohteet luodaan tällöin uudelleen.

   4. Sulje laitteen Kartat-sovellus ja kytke laite Nokia Ovi Suiteen käyttämällä USB-tilaa Nokia Ovi Suite (tai PC Suite).

   5. Siirry Nokia Ovi Suiten Kartat-sovellukseen ja lataa uudet kartat ja ääniopastustiedostot uudelleen.

 3.  

  Katso myös:

  Musiikkilisenssien palauttaminen laiteohjelmiston päivittämisen jälkeen

   

  Ohjelmiston päivittämisen ja asentamisen vianmääritys