Internet-yhteyden muodostaminen

Jos käytät laitetta, jossa on kaksi SIM-korttia, Internet-yhteys muodostetaan käyttämällä SIM-korttia 1 (SIM1). SIM1 on laitteen sisäisessä SIM-korttipaikassa oleva kortti. Jos haluat muodostaa Internet-yhteyden toisella SIM-kortilla, vaihda laitteen SIM-korttien paikkaa.

Kun muodostat Internet-yhteyden ensimmäisen kerran, toimi seuraavasti:

 1. Valitse aloitusnäkymässä Yhdistä nyt.

 2. Internet-yhteys muodostetaan seuraavasti käytettävän laitemallin mukaan:

  • Yhteys muodostuu automaattisesti TAI

  • Valitse käytettävä operaattori muodostaessasi Internet-yhteyttä. Valitse maassasi toimivien operaattorien luettelosta kotioperaattori. (Operaattori, jonka verkossa tilaamasi liittymä on.) Valitse sitten Muodosta yhteys.

 

Ovi Nokia Help tip Internet yhteyden muodostaminen Vihjeitä:

Jos kotioperaattori ei ole luettelossa, voit määrittää Internet-yhteyden asetukset täyttämällä yhteyden tiedot. Valitse sitten Muodosta yhteys.

Virheen ilmetessä valitse Yritä uudelleen, jos haluat yrittää yhteyden muodostamista uudelleen samoin asetuksin. Valitse Takaisin, jos haluat tarkistaa käytettävän operaattorin tai käytettävät yhteysasetukset.

Jos avoinna on jokin muu Nokia Ovi Suite -näkymä kuin aloitusnäkymä, voit muodostaa Internet-yhteyden valitsemalla Työkalut > Internet-yhteyden muodostaminen. Jos tietokone on jo yhteydessä Internetiin, tämän vaihtoehdon avulla voit muodostaa toisen Internet-yhteyden.

 

Kun Internet-yhteys on muodostettu, voit tarkastella yhteyttä koskevia yksityiskohtaisia tietoja aloitusnäkymän vasemmanpuoleisella alueella. Näytössä näkyvät seuraavat tiedot:

 • käytössä oleva operaattori tai yhteysosoite

 • nykyisen Internet-yhteyden kesto

 • nykyisen Internet-yhteyden aikana siirretyn tiedon määrä.

 

Ovi Nokia Help info Internet yhteyden muodostaminen Huomautus:

Jos avoinna on jokin muu Nokia Ovi Suite -näkymä kuin aloitusnäkymä, laitealueella on tieto siitä, että Internet-yhteys on muodostettu.

 

Internet-yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista Internet-yhteyden tekemällä jommankumman seuraavista toimista:

 • Jos Nokia Ovi Suite -aloitusnäkymä on avoinna, valitse aloitusnäkymän vasemmanpuoleiselta alueelta Katkaise yhteys.

 • Jos jokin muu Nokia Ovi Suite -näkymä on avoinna, valitse Työkalut > Katkaise yhteys.

 

Ovi Nokia Help info Internet yhteyden muodostaminen Huomautus:

Jos suljet Nokia Ovi Suiten silloin, kun Internet-yhteys on avoinna, Internet-yhteys katkeaa.

 

Internet-yhteyden muodostaminen aiemmin käytetyillä asetuksilla

Voit muodostaa Internet-yhteyden aiemmin käytetyillä asetuksilla seuraavasti:

 1. Tarkista, että seuraavat tiedot näkyvät aloitusnäkymän vasemmanpuoleisella alueella:

  • Tietokoneeseen parhaillaan yhdistettynä olevan laitteen nimi.

  • Sen operaattorin nimi tai yhteysosoite, jota käytettiin edellisen Internet-yhteyden aikana.

 1. Valitse Muodosta yhteys. Internet-yhteys muodostetaan. Voit tarkastella yhteyttä koskevia yksityiskohtaisia tietoja aloitusnäkymän vasemmanpuoleisella alueella.

 

Internet-yhteyden muodostaminen