Fejlfinding i forbindelse med synkronisering

Benyt en af følgende fremgangsmåder, hvis der opstår fejl i synkroniseringen:

 • Hvis synkroniseringen annulleres, eller den af en eller anden grund mislykkes, kan du tilslutte enheden på ny og synkronisere igen.

 • Hvis du bemærker, at nogle af dine kalender- og opgaveelementer ikke er synkroniseret, skal du kontrollere, at elementerne er gemt i enhedens standardkalender (hvis enheden understøtter flere kalendere). Ellers medtages de ikke i synkroniseringen.

 • Hvis du opdager, at dine kontakter, kalender og opgaver, noter eller dine bogmærker ikke er blevet synkroniseret, kan nogle af de synkroniserede filer være defekte. Du kan løse problemet med de defekte filer ved at vælge Synkroniser> Reparer synkronisering. Bemærk, at reparationen ikke påvirker dine personlige synkroniseringsindstillinger.

 • Hvis der ikke kan læses oplysninger på enheden, kan du tilslutte enheden på ny og synkronisere igen.

 • Hvis der ikke er nok ledig plads på computeren til at gemme det synkroniserede indhold, skal du slette nogle filer på computeren eller placere dem på en hukommelsesnøgle eller en ekstern harddisk og synkronisere igen.

 • Hvis der opstår fejl i synkroniseringen af Firefox-bogmærker, skyldes det muligvis, at Firefox var åben, da du installerede Nokia Ovi Suite, eller at du har opdateret Firefox fra version 3.0 til 3.5. Begge disse scenarier kan resultere i, at Firefox Synchronisation Extension ikke fungerer korrekt. Filtypenavnet kræves, for at synkroniseringen af Firefox-bogmærker virker i Nokia Ovi Suite. Løs problemet ved at gå til Start > Kontrolpanel > Tilføj eller fjern programmer > Nokia Ovi Suite på computeren, og klik på Skift/Fjern. Vælg reparationsindstillingen i den dialogboks, der åbnes, for at udføre de nødvendige reparationer af Nokia Ovi Suite.

 • Hvis du modtager en fejlmeddelelse om, at synkroniseringen blev annulleret på grund af et problem med din brugerprofil i datahåndteringssoftwaren, skal du åbne softwaren én gang og derefter prøve at synkronisere igen. Hvis du ikke har åbnet datahåndteringssoftwaren før, har softwaren ikke oprettet de nødvendige driftsmapper, og derfor kan Nokia Ovi Suite ikke synkroniseres med den.

 • Hvis du får en fejlmeddelelse om, at du skal oprette din brugerkonto igen til din datahåndteringssoftware, eller at du skal reparere eller geninstallere software, henvises til den særlige softwarehjælp eller brugervejledningen for at få yderligere oplysninger om, hvordan du udfører disse handlinger.  

 • Hvis du får en fejlmeddelelse om, at du bør forsøge at reparere Nokia Ovi Suite, skal du på computeren gå til Start > Kontrolpanel > Tilføj eller fjern programmer > Nokia Ovi Suite og klikke på Skift/Fjern. Vælg reparationsindstillingen i den dialogboks, der åbnes, for at udføre de nødvendige reparationer af Nokia Ovi Suite.

 • Hvis du har brug for at kontrollere, om der er en ny tilgængelig version af Nokia Ovi Suite, kan du finde flere oplysninger under Oversigt over softwareopdateringer.

 • Hvis der vises en fejlmeddelelse om, at en anden enhed allerede har samme navn som den, der i øjeblikket er aktiv, henvises til Ændring af enhedsindstillinger for at få vejledning om, hvordan du ændrer indstillingerne til enheden, herunder hvordan du ændrer enhedens navn.

 • Hvis du har brug for at kontakte Nokia Care, skal du gå til http://www.nokia.com/support.

Fejlfinding i forbindelse med synkronisering