Ændring af synkroniseringsindstillinger for enheden

Du kan holde indholdet på mobilenheden synkroniseret med Nokia Ovi Suite. Det betyder, at du har adgang til det samme indhold på mobilenheden og computeren. Hvis du mister enheden, findes alt indholdet stadig i Nokia Ovi Suite. Du kan vælge, hvilke indholdstyper du vil synkronisere, f.eks. kontakter, beskeder og billeder.

Synkronisering i Nokia Ovi Suite udføres både manuelt og automatisk:

  • Du kan starte manuel synkronisering af en bestemt indholdstype ved at åbne den ønskede visning og klikke på synkroniseringsknappen i enhedsområdet eller ved at klikke på Synk i det ønskede hovedområde på Nokia Ovi Suite-startsiden. Du kan også starte manuel synkronisering af flere indholdstyper på samme tid ved at klikke på Synkroniser alle i enhedsområdet på Nokia Ovi Suite-startsiden. Herved synkroniseres indholdet mellem enheden og computeren i overensstemmelse med de aktuelle synkroniseringsindstillinger.

  • Automatisk synkronisering opstår, hver gang du tilslutter enheden til computeren, og indholdet synkroniseres mellem enheden og computeren på basis af synkroniseringsindstillingerne. Det gør det nemt for dig at sikre enhedens indhold i Nokia Ovi Suite.

 

I synkroniseringsindstillingerne for enheden kan du vælge, hvilke indholdstyper der skal synkroniseres, når du klikker på Synkroniser alle i enhedsområdet på Nokia Ovi Suite-startsiden, og om der skal udføres automatisk synkronisering.

Du kan ændre synkroniseringsindstillingerne for enheden ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Vælg Funktioner > Indstillinger, eller højreklik på billedet af enheden i enhedsområdet, og vælg Indstillinger for [enhedens navn].

  2. Gå til Enhedssynk., og vælg den enhed fra rullemenuen, hvis synkroniseringsindstillinger du vil ændre. Hvis der kun er én enhed sluttet til computeren, vælges enheden automatisk.

  3. Vælg de indholdstyper, der skal synkroniseres, når du klikker på Synkroniser alle i enhedsområdet på Nokia Ovi Suite-startsiden.

  4. Derudover skal du vælge indstillingen for automatisk synkronisering, hvis du vil synkronisere de valgte indholdstyper, hver gang du tilslutter enheden til computeren.

  5. Klik på OK for at gemme de ændringer, du har foretaget, og for at lukke dialogboksen.

 

Ændring af synkroniseringsindstillinger for enheden