Ændring af indstillinger for synkronisering af noter

Du kan ændre synkroniseringsindstillingerne for dine noteelementer ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Gå til Funktioner > Indstillinger > Noter.

  2. Angiv, hvilken datahåndteringssoftware du vil synkronisere dine noter med. Hvis du kun har ét datahåndteringsprogram installeret på computeren, bruges dette automatisk som synkroniseringspartner med din enhed, og der vises derfor ingen valgmuligheder.

 

Ovi Nokia Help info Ændring af indstillinger for synkronisering af noter Bemærk!

Kun det datahåndteringssoftware, der er installeret på computeren, vises på listen. Hvis du ikke har et af de understøttede datahåndteringsprogrammer installeret på computeren, kan du ikke synkronisere noter samt kalender og opgaver. Du kan kontrollere, hvilken software der understøttes af Nokia Ovi Suite, under Systemkrav.

Det er ikke muligt at synkronisere noter mellem Nokia Ovi Suite og det separate noteprogram, der er tilgængeligt i Nokia N900. Du kan imidlertid synkronisere noter mellem Nokia Ovi Suite og enhedens kalenderprogram.

  1. Datahåndteringssoftwarens standardbrugerprofil og mappe for noter vælges automatisk til brug ved synkroniseringen. Klik på Skift for at ændre disse.

  2. Vælg, hvilken kildes oplysninger der skal tilsidesætte de andre kilders oplysninger, i tilfælde af at der opstår en synkroniseringskonflikt. Hvis du f.eks. ved, at enheden som regel indeholder de seneste oplysninger, kan du vælge, at Nokia Ovi Suite altid skal tage oplysninger fra enheden og opdatere oplysningerne i datahåndteringssoftwaren med dem.

 

Se også:

Ændring af synkroniseringsindstillinger for enheden

Ændring af indstillinger for synkronisering af noter